mây tre đan

  • Bắc Ninh xây dựng, khai thác hiệu quả thương hiệu, nhãn hiệu cho nông sản

    Bắc Ninh xây dựng, khai thác hiệu quả thương hiệu, nhãn hiệu cho nông sản

    Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các sản phẩm đặc thù của địa phương, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp địa phương. Từ đó, tạo ra các sản phẩm có giá trị thương hiệu lớn, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.
  • Bắc Giang nâng tiêu chí ở xã đạt chuẩn nông thôn mới

    Bắc Giang nâng tiêu chí ở xã đạt chuẩn nông thôn mới

    Qua 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn của tỉnh Bắc Giang đã có những đổi thay mạnh mẽ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên qua từng năm. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu bền vững ở những xã đã đạt chuẩn.