mức độ ô nhiễm

  • Thực tiễn ứng dụng công nghệ cảm biến trong giám sát chất lượng không khí

    Thực tiễn ứng dụng công nghệ cảm biến trong giám sát chất lượng không khí

    Mặc dù ô nhiễm không khí đã trở thành kẻ sát nhân "vô hình" gây ra nhiều ca tử vong sớm mỗi năm nhưng việc thiếu các trạm quan trắc, thiết bị đo và công khai dữ liệu là một trong những lý do khiến nhiều người chưa biết rõ về tình trạng không khí xung quanh mình.
  • 5 thành phố thông minh điển hình trên thế giới

    5 thành phố thông minh điển hình trên thế giới

    Có rất nhiều điều đang xảy ra trong thế giới của các thành phố thông minh (TPTM) hiện nay. Bài viết tìm hiểu 5 TPTM điển hình trên thế giới gồm Athens (Hy Lạp), Chennai (Ấn Độ), Buenos Airesm (Argentina), Canterbury-Bankstown (Australia) và Prague (Cộng hòa Séc) để xem các nhà lãnh đạo của các thành phố này đang giải quyết các vấn đề của các thành phố bằng công nghệ và như thế nào.
ICT Việt Nam