Dòng sự kiện

mục tiêu tăng trưởng

  • Truyền thông Indonesia: Việt Nam thành công trong kiểm soát COVID-19

    Truyền thông Indonesia: Việt Nam thành công trong kiểm soát COVID-19

    Giới truyền thông Indonesia cho rằng để kiểm soát dịch COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thực sự đã có bí quyết mà không phải quốc gia nào cũng có được.
  • Vĩnh Phúc kiên định mục tiêu tăng trưởng

    Vĩnh Phúc kiên định mục tiêu tăng trưởng

    Nhờ sự lãnh đạo toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp và nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.