Dòng sự kiện

Pepsi

  •  Giáo dục 4.0: Indonesia đã thực sự sẵn sàng?

    Giáo dục 4.0: Indonesia đã thực sự sẵn sàng?

    Trong những năm qua, nền giáo dục đã có nhiều thay đổi, từ phạm vi kiến thức tới mô hình và không gian học tập. Cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nhiều quan niệm học tập truyền thống đã thay đổi so với quá khứ, mở ra một viễn cảnh giáo dục rộng mở và linh hoạt hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.