Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Trường Thanh
09:24 AM 03/08/2022
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Theo đó, Chương trình được triển khai đến hết năm 2025 ở khu vực nông thôn của cả nước (bao gồm cả các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các huyện nghèo).

Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Chương trình hướng đến có ít nhất 70% xã có các hợp tác xã (HTX), 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực. (Ảnh: chinhphu.vn)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM

Mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM, tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới NTM thông minh.

Về phát triển chính quyền số trong xây dựng NTM, Chương trình phấn đấu đến năm 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Đồng thời, có ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông (TT&TT) theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về TT&TT, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của tiêu chí số 15 về hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.

Chương trình cũng phấn đấu có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của tiêu chí số 6 về kinh tế, 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao năng lực về CĐS.

Chương trình hướng đến phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn. Cụ thể, ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Cùng với đó, có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến.

Chương trình cũng hướng đến, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 01 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hoá…), làm cơ sở để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí quốc gia về NTM thông minh giai đoạn 2026 - 2030.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đặt ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về CĐS trong xây dựng NTM cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM; thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn. Tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng NTM như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM…

Cung cấp cho mỗi hộ dân nông thôn có ít nhất một thiết bị thông minh

Về tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình; chỉ đạo và hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai hiệu quả các nội dung của Chương trình theo nhiệm vụ được phân công…

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các bộ, ngành trung ương có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm; đề xuất cơ chế, chính sách để thúc đẩy CĐS trong xây dựng NTM và NTM thông minh; triển khai một số nội dung về dữ liệu số trong xây dựng NTM; thực hiện các hoạt động truyền thông về Chương trình; xây dựng, đề xuất Bộ tiêu chí về "xã nông thôn mới thông minh" giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Thủ tướng giao Bộ TT&TT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình tăng chuyên mục, thời lượng tuyên truyền về Chương trình; thường xuyên đăng tải các tin, bài, nêu gương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát triển hạ tầng số nông thôn; vận động, thu hút các doanh nghiệp (DN), tập đoàn viễn thông, CNTT để phát triển hạ tầng số; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm cung cấp cho mỗi hộ dân nông thôn có ít nhất một thiết bị thông minh theo hình thức xã hội hóa.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện nội dung số 9 thuộc nội dung thành phần số 02 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM phù hợp với Chương trình; hướng dẫn lồng ghép các nội dung thực hiện Chương trình trong Đề án, Chương trình, Kế hoạch CĐS của bộ, ngành trung ương và địa phương; chỉ đạo các tập đoàn, DN thương mại điện tử hỗ trợ triển khai thí điểm mô hình xã thương mại điện tử.

Phó Thủ tướng giao, các bộ, ngành khác có liên quan: Căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động tuyên truyền về CĐS trong xây dựng NTM; chủ trì, hướng dẫn các địa phương tăng cường CĐS trong thực hiện các nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; khuyến khích, hỗ trợ các DN, tổ chức kinh tế công nghệ số triển khai cung cấp các dịch vụ trực tuyến tại khu vực nông thôn về các lĩnh vực phụ trách…./.