Quảng Nam xếp hạng ứng dụng CNTT của các CQHC nhà nước

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 19/1/2021 phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính (CQHC) nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020.
10:57 AM 25/01/2021 In bài viết này

Theo đó, kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các CQHC nhà nước bao gồm: Kết quả đánh giá về xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành và kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của UBND các huyện thị xã, thành phố.

Các đánh giá về xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các CQHC nhà nước được dựa trên các tiêu chí gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT và ATTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan; Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN); Nguồn nhân lực CNTT; Môi trường tổ chức và chính sách.

Về đánh giá về xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành, có 19 sở, ban, ngành được xếp hạng. Các sở có thứ hạng cao theo thứ tự từ cao xuống là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở TT&TT, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Công thương là những sở, ban, ngành có tổng điểm từ 90 trở lên. Các sở còn lại có tổng điểm từ 80 – 89,5. Các sở, ban, ngành đều được xếp hạng Tốt.

Về đánh giá về xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của UBND các huyện, thị xã, thành phố, có 18 huyện, thị xã, thành phố được xếp hạng. Huyện Thăng Bình, TP. Tam Kỳ có số điểm cao là 96 và 95,5. TP. Hội An được 84,1 điểm. Có 13 huyện, thị xã, thành phố được xếp loại tốt và 5 huyện được xếp loại khá với mức điểm từ 74 - 79 điểm.

Theo Quyết định, Sở TT&TT Quảng Nam sẽ tổ chức công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các CQHC nhà nước.

Quảng Nam xếp hạng ứng dụng CNTT của các CQHC nhà nước - Ảnh 1.

Nhằm tạo thuận lợi trong việc quản lý, điều hành bằng ứng dụng CNTT, Quảng Nam vừa thành lập Trung tâm Điều hành thông minh. (Ảnh. cand.com.vn)

Mới đây, Sở TT&TT Quảng Nam cũng đã có báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Theo báo cáo, tỉnh Quảng Nam đã tập trung xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin dùng chung, phục vụ hoạt động của các CQNN và phục vụ người dân, DN, cụ thể: Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.quangnam.gov.vn; Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn; Hệ thống thông tin một cửa điện tử; hơn 100 UBND cấp xã chính thức triển khai phần mềm một cửa điện tử…

Quảng Nam đã khai phần mềm khảo sát mức độ hài lòng, phần mềm cho phép đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của CQNN. Người dân có thể đánh giá CBCC qua Cổng DVC trực tuyến tỉnh hoặc trên màn hình cảm ứng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; Triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Về cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4, tỷ lệ DVCTT mức 3 đạt 30% (539/1800); tỷ lệ DVCTT mức 4: 14% (253/1800). Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến năm 2019 là 9.460 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ DVCTT mức độ 3 đạt 20,9% (6630 hồ sơ trực tuyến mức 3/tổng số 317.01 hồ sơ), mức độ 4 đạt 36,3% (2830 hồ sơ trực tuyến mức độ 4/tổng số 7789 hồ sơ).

CĐS trong các lĩnh vực ưu tiên tại Quảng Nam

"Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã nêu rõ các lĩnh vực cần ưu tiên CĐS, bao gồm: Y tế, Giáo dục, Tài chính - Ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông vận tải và logistics, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công nghiệp.

Theo đó, ngành Y tế Quảng Nam đã triển khai phần mềm quản lý Khám chữa bệnh đến tất cả các cơ sở y tế, kết nối liên thông dữ liệu 3 tuyến tỉnh - huyện - xã và với Bảo hiểm xã hội. Y tế Quảng Nam cũng đã triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe nhân dân, quản lý tiêm chủng đến 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai phần mềm trường học điện tử (quản lý học sinh, sổ liên lạc điện tử) đối với các trường trung học phổ thông là 100%, trung học cơ sở là 70%, tiểu học là 50%; Ứng dụng các phần mềm phục vụ giảng dạy và học tập.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đang triển khai Hệ thống thông tin đất đai (Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính đã và đang thực hiện 4 huyện, thành phố/18 huyện, thành phố); Dự án CSDL và Hệ thống quản lý thông tin môi trường; Dự án CSDL Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam thuộc Đề án xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường theo Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải đã triển phần mềm cấp đổi giấy phép lái xe, phần mềm quản lý cấp phép liên vận.

Hoàng Linh
Xem thêm