Quảng Trị: Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc XIII kết thúc, Tỉnh ủy Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai Nghị quyết vào cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh ý chí khát vọng của người Quảng Trị vào công cuộc phát triển đất nước.
10:12 AM 18/02/2021 In bài viết này

Trước thềm năm mới Tân Sửu, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị trực tuyến để thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân qua nhiều kênh nhằm lan tỏa không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng của Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương, thống nhất ý chí hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Quảng Trị: Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. (Ảnh: PV)

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, quan điểm phát triển bao trùm của tỉnh là chủ động hội nhập, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tranh thủ cơ hội và chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; ứng dụng công nghệ số để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên; phát huy sức mạnh về truyền thống văn hóa, lịch sử và phẩm chất con người Quảng Trị. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế trên 03 trụ cột chính, đó là công nghiệp - xây dựng; nông nghiệp và dịch vụ - du lịch; trong đó, nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế, công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá phát triển và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây vừa là quan điểm, vừa là hướng đi của tỉnh trong chặng đường phát triển 05 năm tới.

Ngay những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết, với tinh thần quyết tâm cao nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh.

Tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp, để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, ý chí khát vọng của người Quảng Trị, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng XIII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị đã dày công nghiên cứu và tiếp thu mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển được nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng và cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tỉnh đã bám sát các định hướng phát triển của dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII đề ra để phát triển địa phương trong nhiệm kỳ này.

PV
Xem thêm