Quảng trường Thời đại

  • 5 thành phố thông minh điển hình trên thế giới

    5 thành phố thông minh điển hình trên thế giới

    Có rất nhiều điều đang xảy ra trong thế giới của các thành phố thông minh (TPTM) hiện nay. Bài viết tìm hiểu 5 TPTM điển hình trên thế giới gồm Athens (Hy Lạp), Chennai (Ấn Độ), Buenos Airesm (Argentina), Canterbury-Bankstown (Australia) và Prague (Cộng hòa Séc) để xem các nhà lãnh đạo của các thành phố này đang giải quyết các vấn đề của các thành phố bằng công nghệ và như thế nào.
  • AI được ứng dụng như thế nào để giám sát, ngăn chặn Covid-19

    AI được ứng dụng như thế nào để giám sát, ngăn chặn Covid-19

    Sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 biến đổi theo ngày và thậm chí theo giờ. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang gia tăng đe dọa tính mạng của người dân, nhưng cũng ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp và làm gián đoạn việc đi lại trên khắp thế giới.
ICT Việt Nam