RCEP

 • Vietnam commits to supporting innovative businesses and start-ups

  Vietnam commits to supporting innovative businesses and start-ups

  COVID-19 pandemic poses tremendous challenges for all countries in the world, and Vietnam is not an exception. However, even in such the tough periods, many innovative start-ups have demonstrated their ability to adapt to unexpected situations and make breakthroughs in terms of not only their growth but also their effective support for the pandemic prevention.
 • Cùng nhau nỗ lực, hỗ trợ phát triển nền tảng số

  Cùng nhau nỗ lực, hỗ trợ phát triển nền tảng số

  AIPA 41 đã cam kết cùng nhau nỗ lực, hỗ trợ phát triển nền tảng số, kết nối số có tính đến bảo đảm an ninh số; cùng nhau nâng cao tay nghề, kỹ năng và hiểu biết nhằm tận dụng các cơ hội do cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.
 • RCEP là động lực phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

  RCEP là động lực phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

  Tiếp theo Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa kỳ lần thứ 10 được tổ chức vào cuối tháng 6/2020, ngày 27/8/2020, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế RCEP lần thứ 8 đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm thảo luận và thúc đẩy đàm phán RCEP, hướng tới khả năng ký kết Hiệp định vào cuối năm 2020 theo chỉ đạo của các nhà Lãnh đạo RCEP.
 • Thương mại điện tử, CNTT là ưu tiên hợp tác kinh tế của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN

  Thương mại điện tử, CNTT là ưu tiên hợp tác kinh tế của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN

  Các sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 tập trung vào các lĩnh vực như thương mại điện tử (TMĐT), thương mại hàng hóa, năng lượng, công nghệ thông tin (CNTT), nông nghiệp, phát triển bền vững, tài chính, thống kê, đổi mới sáng tạo…
 • Việt Nam sẽ tiếp nối và phát triển các ưu tiên chung của ASEAN

  Việt Nam sẽ tiếp nối và phát triển các ưu tiên chung của ASEAN

  Với chủ đề của năm ASEAN 2020 “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp nối, phát triển các ưu tiên chung của ASEAN thời gian qua.