Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào đời sống giới trẻ

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã tổ chức hội nghị ngay sau khi Đại hội Đảng XIII thành công. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào đời sống giới trẻ.
09:43 AM 08/02/2021 In bài viết này

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã họp nhằm thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bàn về Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết XIII: Sớm đưa Nghị quyết vào đời sống giới trẻ - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Với việc thảo luận, cho ý kiến Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Hội nghị lần này, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đại biểu tích cực góp ý để sớm ban hành chương trình hành động, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. "Chương trình hành động của tổ chức Đoàn đại diện cho thế hệ trẻ phải xung kích nhất, tiên phong nhất, nhanh nhất nhưng cũng phải chất lượng", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nói.

Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng được xây dựng bám sát 12 định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng, lựa chọn các nội dung, hoạt động Đoàn có thể thực hiện có hiệu quả; xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể, có tính hành động cao. Trong đó, có 8 chương trình, 82 nhóm việc và 20 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, chú trọng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho thanh thiếu nhi; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đề xuất bổ sung vào Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII các nội dung như: nâng cao chất lượng cán bộ trẻ; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phối hợp với chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết XIII: Sớm đưa Nghị quyết vào đời sống giới trẻ - Ảnh 2.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Kết luận Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, chương trình hành động của Đoàn Thanh niên đã được chủ động xây dựng từ rất sớm, thể hiện tinh thần chủ động, xung kích của thanh niên. Đồng ý với quan điểm của các đại biểu là cần quan tâm những nội hàm mới mà Đại hội XIII của Đảng đã bàn bạc, thảo luận như: khơi gợi khát vọng phát triển đất nước hùng cường; coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển; tài năng trẻ là nguồn lực chất lượng cao… Vì vậy, các chỉ tiêu được xác định trong Chương trình hành động cần có tính đột phá hơn. Hiện các chỉ tiêu đang tương đối an toàn và theo những vấn đề các cấp bộ Đoàn đã làm được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc.

PV
Xem thêm