tấm lòng vàng

  • Những tấm lòng vàng hải ngoại hướng về đồng bào miền Trung

    Những tấm lòng vàng hải ngoại hướng về đồng bào miền Trung

    Các hoạt động giúp đỡ, cứu trợ đồng bào miền Trung vì bão, lũ thời gian qua luôn được chú trọng, tích cực, hiệu quả. Đó là nhờ các tấm lòng vàng của các cá nhân, doanh nghiệp (DN), trong đó phải kể đến những đóng góp của các tổ chức nước ngoài và Hàn Quốc là nước đầu tiên hưởng ứng kịp thời và có kết quả hoạt động này.
  • Những tấm lòng vàng trong mùa dịch Covid-19

    Những tấm lòng vàng trong mùa dịch Covid-19

    Những ngày qua, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội với những cây "ATM gạo" nhân ái, siêu thị hạnh phúc 0 đồng… nhằm chia sẻ khó khăn với nhóm người yếu thế trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài.