Thời hạn giao khu vực biển cho các dự án đầu tư không quá 30 năm

Đây là thông tin đáng chú ý mới được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kết luận.
22:58 PM 10/09/2020 In bài viết này

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Thời hạn giao khu vực biển cho các dự án đầu tư không quá 30 năm - Ảnh 1.

Dự án đầu tư không được giao khu vực biển quá 30 năm. (Ảnh: Bình Minh)

Thông báo số 321/TB-VPCP, ngày 8/9/2020, Phó Thủ tướng kết luận, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các ý kiến cuộc họp, đồng thời rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định để hoàn thiện dự thảo đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

Về thời hạn giao, công nhận khu vực biển tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, trao đổi với Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu hơn.

Nội dung theo hướng: Đối với các dự án nói chung (bao gồm cả các dự án nhỏ, có thời gian thực hiện ngắn) thì thời gian giao khu vực biển là không quá 30 năm (có thể được gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian các lần gia hạn không quá 20 năm).

Riêng đối với các dự án đầu tư có thời gian thực hiện trên 30 năm thì thời hạn giao khu vực biển phải tương ứng với thời gian thực hiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo pháp luật về đầu tư và không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Bình Minh
Xem thêm