Dòng sự kiện

tổng động viên

  • Từ 21/8/2020, học viên đào tạo sĩ quan dự bị được tham gia BHYT

    Từ 21/8/2020, học viên đào tạo sĩ quan dự bị được tham gia BHYT

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2020. Đáng chú ý, học viên đào tạo sĩ quan dự bị được tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đáp ứng một số yêu cầu.