Triển khai ứng dụng chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Văn phòng Chính phủ (VPCP) chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng và triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
10:54 AM 15/04/2020 In bài viết này

Trên cơ sở báo cáo của VPCP về việc triển khai Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

VPCP được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng và triển khai trên Cổng DVCQG dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để hỗ trợ chính quyền các cấp trong cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia - Ảnh 1.

Triển khai trên Cổng DVCQG dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Tư pháp hoàn thiện Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của Bộ để khai thác, sử dụng các hạ tầng dùng chung đã được xây dựng trên Cổng DVCQG, như xác thực, định danh người dùng, nền tảng thanh toán tập trung; kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ trên Cổng DVCQG. Thời hạn hoàn thành trong quý I/2020.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với VPCP nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa TTHC làm cơ sở để tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVCQG đối với các thủ tục: Đăng ký khai sinh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

Xuân Tuấn
Xem thêm