Trung tâm hỗ trợ

 • Ứng dụng hỗ trợ 24/7 cho người dùng laptop ASUS

  Ứng dụng hỗ trợ 24/7 cho người dùng laptop ASUS

  ASUS đã cung cấp ứng dụng mang tên MyASUS - cổng hỗ trợ toàn diện độc cho laptop ASUS tích hợp tất cả các ứng dụng quan trọng cho hệ thống vào ngày 20/4/2020 tại TP. HCM.
 • "Mạng xã hội thu nhỏ" về chính phủ điện tử

  "Mạng xã hội thu nhỏ" về chính phủ điện tử

  Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử (CPĐT) như một mạng xã hội thu nhỏ, nhằm đẩy mạnh truyền thông nội bộ trong khối các cơ quan nhà nước (CQNN), là công cụ rất mới của Việt Nam để giải quyết các trở ngại trong lĩnh vực triển khai CPĐT.
ICT Việt Nam