Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình, Cao Bằng giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện cam kết giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường tại cơ sở.
21:20 PM 25/11/2019 In bài viết này

Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình và các cơ sở y tế trên địa bàn tại buổi ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa y tế. Ảnh: Nông Lý

Để giảm thiểu chất thải nhựa y tế, Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình đã thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng nguồn, số lượng phát sinh chất thải nhựa tại Trung tâm, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động về giảm thiểu chất thải nhựa.

Theo đó, Trung tâm y tế huyện cũng chủ động tăng cường, đổi mới hình thức trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, ngành y tế thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần, tổ chức phong trào “Chống chất thải nhựa” trong khuôn viên trung tâm, làm vệ sinh thu gom rác thải trên tuyến đường xung quanh trung tâm, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Đồng thời, Trung tâm cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh thay đổi hành vi sử dụng chất thải nhựa. Các khoa, phòng trong Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực triển khai, vận động nhân dân, học sinh tại các trường học tham gia vệ sinh đường phố, ngõ xóm, bảo vệ môi trường và nguồn nước…

Đỗ Thêu
Xem thêm