Dòng sự kiện

VPCP

 • Hướng tới xây dựng Tòa án điện tử

  Hướng tới xây dựng Tòa án điện tử

  Việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng CPĐT, Tòa án điện tử giữa VPCP và Tòa án nhân dân là cơ sở, điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ sở pháp lý, nâng cao chất lượng và hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới toàn diện tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân Tối cao.
 • Hướng tới xã hội số và Việt Nam số trong tương lai

  Hướng tới xã hội số và Việt Nam số trong tương lai

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh những thông tin và bài học kinh nghiệm được các chuyên gia của Nhật Bản cung cấp, chia sẻ, trao đổi là hết sức quý báu và có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT), chuyển đổi số (CĐS) của Việt Nam.
 • Tiết kiệm 8.000 tỉ đồng khi thực hiện dịch vụ công trên Cổng DVCQG

  Tiết kiệm 8.000 tỉ đồng khi thực hiện dịch vụ công trên Cổng DVCQG

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, việc tích hợp, công bố 4 dịch vụ công (DVC) mới giúp tiết kiệm chi phí xã hội khoảng 1.376 tỉ đồng/năm. Tổng chi phí tiết kiệm khi thực hiện DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia từ khi khai trương đến nay là khoảng 8.000 tỉ đồng/năm.
 • 5 dịch vụ công của ngành Toà án sẽ được cung cấp lên Cổng DVCQG

  5 dịch vụ công của ngành Toà án sẽ được cung cấp lên Cổng DVCQG

  5 dịch vụ công (DVC) của Toà án nhân dân tối cao sẽ được cung cấp lên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), trong đó có DVC: Gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng trực tuyến... Các DVC này đang được các cơ quan liên quan phối hợp để cung cấp trong tháng 12/2020.
 • Bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối cho các hệ thống của chính phủ điện tử

  Bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối cho các hệ thống của chính phủ điện tử

  Trong thời gian qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ (VPCP) cùng đóng góp, giúp cho Chính phủ trong công tác xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, đồng thời, luôn bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối cho các hệ thống của CPĐT.
 • Cải cách TTHC giúp Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh, 20 bậc môi trường kinh doanh

  Cải cách TTHC giúp Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh, 20 bậc môi trường kinh doanh

  Nhiều thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành đã được cắt bỏ, góp phần giúp Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh và 20 bậc cải thiện môi trường kinh doanh toàn cầu.
 • Ứng dụng CNTT trong xây dựng CPĐT tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế

  Ứng dụng CNTT trong xây dựng CPĐT tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế

  Xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) không làm tăng biên chế, không tăng bộ máy và việc ứng dụng CNTT trong xây dựng CPĐT làm thay đổi rất lớn về lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ khi có sự giám sát mạnh mẽ của người dân, doanh nghiệp (DN) và cơ quan báo chí, tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế.
 • 63/63 địa phương đã triển khai thực hiện việc liên thông các TTHC

  63/63 địa phương đã triển khai thực hiện việc liên thông các TTHC

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho biết, việc liên thông thủ tục hành chính (TTHC) giúp người dân chỉ cần đến một nơi là UBND xã, chỉ nộp 1 bộ hồ sơ để thực hiện 3 TTHC liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất.
 • Mỗi năm tiết kiệm khoảng 14.900 tỷ đồng từ cải cách TTHC, xây dựng CPĐT

  Mỗi năm tiết kiệm khoảng 14.900 tỷ đồng từ cải cách TTHC, xây dựng CPĐT

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cho biết cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) giúp tiết kiệm mỗi năm khoảng 14.900 tỷ đồng, theo cách tính của Ngân hàng thế giới.
 • Quy trình cập nhật, công khai dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  Quy trình cập nhật, công khai dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  Văn phòng Chính phủ (VPCP) đang dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). Trong đó nêu rõ quy trình cập nhật, công khai dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng DVCQG.