Xã Trí Yên, Bắc Giang về đích nông thôn mới năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định công nhận xã Trí Yên, huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Hoàng Hà
11:43 AM 02/08/2020
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Xã Trí Yên (Bắc Giang) về đích nông thôn mới năm 2020 - Ảnh 1.

Một mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Trí Yên

Sau thời gian nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Trí Yên đã đạt 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Trí Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện, đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm được mở rộng, nhựa hóa, bê tông hóa 100%, đảm bảo sạch sẽ, đi lại thuận tiện. Xã đạt chuẩn về an toàn về an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo; cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà văn hóa được đầu tư. Diện mạo nông thôn mới bước đầu đã có sự thay đổi đáng kể, cơ sở vật chất được tăng cường, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư.

Ước tính thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2020 đạt 41,9 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 98,5%; Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,3%.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Dũng và UBND xã Trí Yên tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, UBND xã Trí Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.