Giới thiệu cuốn sách về những điểm mới an ninh quốc gia và phiên bản điện tử

Truyền thông - Ngày đăng : 21:59, 30/11/2021

Cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" có nội dung sâu sắc, toàn diện.

Nhằm phát triển sâu sắc hơn, toàn diện hơn những nội dung mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được phân tích thấu đáo tại Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở những nội dung cốt lõi của Chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia", chiều 30/11/2021, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng". Sách do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm làm chủ biên.

Giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” - Ảnh 1.

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ

Là chủ biên cuốn sách, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, do thời gian khẩn trương và yêu cầu nghiệp vụ nên một số nội dung liên quan đến các bộ, ngành chưa được tập hợp đưa vào nội dung cuốn sách. Đại tướng mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của các bộ, ban, ngành và các đơn vị liên quan để lần tái bản sau cuốn sách hoàn thiện hơn.

Phát biểu về quá trình biên soạn, biên tập, xuất bản cuốn sách, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Cuốn sách được tiến hành biên soạn ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh: "Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ... Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng;... nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi".

Giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” - Ảnh 2.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật

"Bộ Công an đã đi tiên phong trong việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách với vai trò là một tài liệu chính thống đầu tiên đề cập những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, được phát hành rộng rãi phục vụ nhu cầu học tập, tham khảo của đông đảo bạn đọc trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự đóng góp rất quan trọng, rất có trách nhiệm của các đơn vị thuộc lực lượng Công an, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an cho việc hoàn thiện và phát triển lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới", PGS.TS. Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.

GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" có nội dung sâu sắc, toàn diện. Sách vừa mang tính lý luận vừa thực tiễn, vừa tổng kết vừa dự báo, vừa có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên công an nhân dân đọc sách để nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng CAND đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ của mình".

GS.TS Phùng Hữu Phú nhận xét, tuy đây là tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống nên sinh động. Đồng thời, đây là tác phẩm quý, có ý nghĩa thiết thực giúp công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ta. Sự ra đời của sách là sự kiện ý nghĩa. Tác phẩm bàn về một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa tư tưởng Đại hội Đảng XIII sớm nhất.

Giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” - Ảnh 3.

Toàn cảnh Lễ ra mắt sách

Tiếp cận những điểm mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia tại Đại hội XIII của Đảng

Cuốn sách là sự phát triển sâu sắc hơn, toàn diện hơn những nội dung mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được phân tích thấu đáo tại Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở những nội dung cốt lõi của Chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia" đã được đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giới thiệu rất sâu sắc tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 28/3/2021.

Trong quá trình triển khai xuất bản cuốn sách, NXB đã phối hợp chặt chẽ với Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an để tổ chức bản thảo. Cuốn sách nhận được sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết của các nhà khoa học thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao, của các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” - Ảnh 4.

Cuốn sách được trình bày trang trọng, hiện đại, phản ánh cô đọng, sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Với dung lượng 280 trang, cuốn sách được kết cấu thành 2 phần, trình bày trang trọng, hiện đại, phản ánh cô đọng, sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với cách tiếp cận đi từ tổng quan những điểm mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập, phân tích tại Đại hội XIII đến lựa chọn một số điểm mới nổi bật để phân tích, luận giải sâu sắc hơn.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Việc xuất bản cuốn sách có ý nghĩa quan trọng bởi đây là ấn phẩm đầu tiên của một bộ, ngành Trung ương trong nghiên cứu, triển khai những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thiết thực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cuốn sách không chỉ là tài liệu nghiên cứu, học tập quan trọng, có ý nghĩa trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mà còn là cẩm nang để từ cấp ủy các cấp đến chi bộ tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo có ý nghĩa lâu dài, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trong cả nhiệm kỳ.

Giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” - Ảnh 5.

Bộ Công an và NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng sách cho các đơn vị địa phương

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể và cá nhân có đóng góp trong công tác biên soạn, xuất bản cuốn sách. Đồng thời, Bộ Công an và NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng sách cho Ban biên soạn, biên tập và Hội đồng nghiệm thu cuốn sách, đại biểu các cơ quan Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Công an và các địa phương./.

Thu Hiền