Dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhanh sự phát triển TMĐT Việt Nam

Thị trường kinh tế số Việt Nam đã sở hữu những lợi thế cạnh tranh để tăng trưởng vượt bậc nhưng dịch COVID-19 chính là nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) nhanh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, TMĐT Việt vẫn còn những thách thức về địa lý, công nghệ cũng như niềm tin mua hàng online. Việc liên tục duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong suốt 2 năm dịch bệnh qua của Tiki phần nào cho thấy bức tranh của thị trường.