Nhiệm vụ và vai trò của Công đoàn với người lao động trong tình hình mới

Truyền thông - Ngày đăng : 09:29, 14/11/2022

Công đoàn là tổ chức có ý nghĩa to lớn đối với người lao động. Tổ chức công đoàn luôn chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Mới đây, Hội thảo khoa học "Công đoàn đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tình hình mới" đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, Hội thảo khoa học nhằm chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đối với tổ chức công đoàn Việt Nam, đại diện là vấn đề sống còn, nhất là ở công đoàn cơ sở. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng không được tín nhiệm đại diện, không được tin tưởng đại diện, công đoàn sẽ chỉ là một tổ chức mang tính hình thức, nhưng quyền sẽ không còn nữa, dù pháp luật, Luật Công đoàn có đưa ra các quy định về công đoàn.

Hiến pháp năm 2013 đã quy định công đoàn có các nhiệm vụ quyền hạn như chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp  pháp, chính đáng của người lao động. Tổ chức công đoàn sẽ tham gia công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội. Theo đó, công đoàn sẽ tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến  quyền và nghĩa vụ của người lao động. Tổ chức công đoàn cũng tuyên truyền vận động để người lao động nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tất cả các nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên đều bắt nguồn từ chức năng đại diện của công đoàn. 

Theo PGS.TS Dương Văn Sao, Trường Đại học Công đoàn, chức năng đại diện của công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được hình thành từ bản chất của tổ chức công đoàn, và những điều này tồn tại khách quan. Trong khi đó, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là những công tác, hoạt động mà tổ chức công đoàn đặt ra, lên kế hoạch thực hiện, hoặc những công việc mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao cho tổ chức công đoàn thực hiện. 

Những công tác, nhiệm vụ mà công đoàn đề ra hay được giao đều dựa trên cơ sở chức năng của tổ chức công đoàn. Khi triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, tổ chức công đoàn sẽ góp phần thực hiện tốt chức năng của chính mình, phát huy hiệu quả vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các yếu tố chức năng, nhiệm vụ và vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động của tổ chức công đoàn là những phạm trù có quan hệ mật thiết với nhau./.

TC