Cải cách hệ thống thuế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Truyền thông - Ngày đăng : 14:03, 26/11/2022

Các chính sách sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư và thúc đẩy cạnh tranh, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tại “Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2022” khu vực phía Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết Chính phủ và các cơ quan chức năng, trong đó có ngành Tài chính đã có nhiều nỗ lực, giải pháp, trong đó có các chính sách về thuế, phí, để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển, từ đó góp phần phục hồi và tăng trưởng nền kinh tế đất nước. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí mà các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đã thực hiện trong năm nay ước tính khoảng 233.000 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, đây là năm mà quy mô của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân về thuế, phí và lệ phí đạt mức lớn nhất, phạm vi áp dụng rộng nhất so với nhiều năm trước, đặc biệt trong bối cảnh nguồn thu ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng lớn và vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi các hoạt động thường xuyên, đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển và đặc biệt là chi về an sinh xã hội…

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các cơ quan chức năng đã chú trọng mạnh mẽ đến công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó các thủ tục về thuế và hải quan cũng đã được cải tiến theo hướng thuận tiện hơn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, cũng như đảm bảo các nghĩa vụ về thuế được thực thi đầy đủ. Hiện nay, nhiều giải pháp hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính đang được Bộ Tài chính tập trung triển khai nhằm hiện đại hóa hệ thống thuế, phí, lệ phí và tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, cho rằng những năm qua, Bộ Tài chính đã nỗ lực cải cách và mang lại nhiều kết quả tích cực, có tác động mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh. Cách đây 16 năm, chỉ số nộp thuế của Việt Nam trong những chỉ số đánh giá của World Bank, đứng cuối danh sách khu vực. Tuy nhiên, với quyết tâm cải cách các thủ tục hành chính về thuế và hải quan, thứ hạng của Việt Nam đã được nâng cao trong bảng xếp hạng quốc tế. Các hoạt động đối thoại cũng thường xuyên được Bộ Tài chính tổ chức dưới các hình thức khác nhau, nhằm lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp. Những nỗ lực này đã mang lại nhiều cải tiến tích cực về quy trình thủ tục, chính sách, cũng như đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy tự động hoá, giảm bớt sự chồng chéo trong giải quyết quy trình, thủ tục…

“Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế, hải quan” được tổ chức thường niên. Sự kiện năm nay đánh dấu năm thứ 17 chương trình đối thoại giữa Bộ Tài chính với cộng đồng doanh nghiệp. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bám sát tình hình thực tế, từ đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp. Hệ thống thuế sẽ được nghiên cứu và xây dựng có cơ cấu bền vững, huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các chính sách cũng góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, để khuyến khích đầu tư và thúc đẩy cạnh tranh, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển bền vững của nền kinh tế./.

HA