Để các nhà khoa học trẻ duy trì đam mê, cống hiến cho đất nước

Truyền thông - Ngày đăng : 17:42, 28/11/2022

Để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, thế hệ các nhà nghiên cứu khoa học trẻ phải luôn phát huy tính tiên phong, nhận thức trách nhiệm, từ đó đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong buổi gặp mặt Đoàn đại biểu các tài năng trẻ khoa học công nghệ năm 2022 tại Phủ Chủ tịch vào ngày 27/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chúc mừng các tài năng trẻ vinh dự nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022. Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin tưởng lòng đam mê, sáng tạo của các tấm gương tiêu biểu sẽ lan tỏa đến cộng đồng, tạo niềm tin cho các thế hệ thanh niên hiện nay, đặc biệt là đam mê trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, ban hành nhiều chủ trương, chính sách trọng dụng người tài, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động phát triển khoa học. Các chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ được chú trọng. Nhờ đó, đội ngũ nghiên cứu khoa học công nghệ của Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh và có những công trình, đóng góp thiết thực cho đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam, thế hệ trẻ, các nhà nghiên cứu khoa học phải luôn phát huy tính tiên phong, nuôi dưỡng hoài bão, nhận thức được trách nhiệm, từ đó đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức hai Giải thưởng của Trung ương Đoàn. Các giải thưởng đã góp phần khích lệ, ươm mầm, phát hiện và lan tỏa các tấm gương trẻ tiêu biểu; giúp rút ngắn khoảng cách về giới trong nghiên cứu khoa học, xây dựng nữ trí thức trẻ khoa học công nghệ; đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ vươn lên, mạnh dạn thể hiện bản lĩnh trong cuộc sống.

Vì thế, Trung ương Đoàn, các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy hai giải thưởng ý nghĩa này, nâng uy tín, chất lượng để trở thành một trong những giải thưởng hàng đầu về khoa học công nghệ của thanh niên Việt Nam. Trung ương Đoàn có những đề xuất về cơ chế, chính sách để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các nhà khoa học trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tiếp tục duy trì đam mê, cống hiến cho đất nước. Bên cạnh đó, những hỗ trợ kịp thời trong đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ cần được triển khai, để thế hệ trẻ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, khát vọng phát triển đất nước trong bối cảnh mới./.

HA