Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Truyền thông - Ngày đăng : 10:52, 29/11/2022

Những phát triển tích cực trong sức mạnh đại đoàn kết đối với người Việt Nam ở nước ngoài có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước.

Năm 2003, con số người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài là 2,7 triệu người. Đến nay, Báo cáo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết con số này đã tăng lên hơn 5,3 triệu người, tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, có hơn 80% là các nước phát triển. Mối liên hệ gắn bó của kiều bào đối với quê hương cũng ngày càng chặt chẽ, đóng góp lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Địa vị pháp lý, điều kiện kinh tế, vai trò và vị thế, uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng ngày càng được nâng cao. Theo số liệu của Báo cáo, tính đến hết năm 2021, các dự án của kiều bào đầu tư vào Việt Nam là 376 dự án, đạt tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ USD. Hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có phần vốn góp của kiều bào.

Lượng kiều hối năm 2021 đạt 18,1 tỷ USD, tăng 5,2% so với năm 2020. Tính từ năm 2003 đến năm 2021, tổng kiều hối đạt khoảng 187 tỷ USD. Số kiều hối đã góp phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước. 

Nhiều sáng kiến tri thức cũng được kiều bào chia sẻ, đặc biệt là công tác tập hợp, kết nối chuyên gia, trí thức người Việt tại các nước, để cùng nhau đóng góp, xây dựng phát triển đất nước. 

Lực lượng kiều bào luôn đồng hành và ủng hộ đất nước trong những hoàn cảnh khó khăn. Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, hơn 80 tỷ đồng tiền mặt và nhiều vật phẩm y tế trị giá hàng chục triệu USD đã được kiều bào quyên góp, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch trong nước.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, công tác đại đoàn kết đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ và quan trọng.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết công tác đại đoàn kết đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ và quan trọng. Những phát triển tích cực trong sức mạnh đại đoàn kết đối với người Việt Nam ở nước ngoài có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đó là kết quả những nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự đồng sức, đồng lòng của người dân, cả ở trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như những yêu cầu mới về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trước những tình hình, diễn biến mới của thời đại. Công tác đại đoàn kết với người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra những nhiệm vụ mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước. Thứ trưởng cũng cho rằng trong bối cảnh mới, yêu cầu mới, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao nhận thấy sự cần thiết phải có Nghị quyết mới về công tác đại đoàn kết dân tộc, trên cơ sở kế thừa, phát huy những quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết 23-NQ/TW, đồng thời cập nhật, bổ sung những quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII về công tác đại đoàn kết dân tộc và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ trưởng khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

HY