Triển khai đánh giá sản phẩm, dịch vụ số bảo vệ, hỗ trợ trẻ em

Make in Vietnam - Ngày đăng : 16:49, 18/05/2023

Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng luôn là cần thiết, việc làm ưu tiên, thường xuyên chú trọng.
Make in Vietnam

Triển khai đánh giá sản phẩm, dịch vụ số bảo vệ, hỗ trợ trẻ em

TH {Ngày xuất bản}

Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng luôn là cần thiết, việc làm ưu tiên, thường xuyên chú trọng.

Vì điều này, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT thời gian qua đã tích cực xây dựng, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, thực hiện triển khai nhiệm vụ trên. Mới đây, đơn vị này đã có văn bản thông báo kế hoạch đánh giá sản phẩm, dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng.

tre-em-tren-moi-truong-mang.jpeg
Rất cẩn thêm những sản phẩm, dịch vụ số an toàn cho trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng (Ảnh: Internet)

Theo đó, mục đích đánh giá nhằm tìm kiếm các sản phẩm bảo vệ trẻ em và hỗ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; đánh giá, công bố các sản phẩm, dịch vụ chất lượng về bảo vệ trẻ em tới cộng đồng; thúc đẩy hệ sinh thái các sản phẩm về bảo vệ trẻ em tới cộng đồng.

Đối tượng đánh giá do doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ, gồm 02 nhóm: Nhóm sản phẩm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng: Áp dụng cho nhóm sản phẩm có chức năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; nhóm sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng: Áp dụng cho nhóm sản phẩm, ứng dụng hỗ trợ học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng.

tr-em.jpg

Kế hoạch triển khai đánh giá: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Từ 12/05 – 10/06/2023; thực hiện đánh giá: Tháng 6 – Tháng 7/2023; Công bố (dự kiến): Tháng 7 – Tháng 8/2023.

Hướng dẫn đăng ký:

Bước 1: Nhập thông tin đăng ký đánh giá tại link https://form.gov.vn/ntpfhC hoặc quét mã QR;

Bước 2: Chuẩn bị, hoàn thiện thông tin hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin. (Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – 0963563571; email: bvte@vncert.vn để được hỗ trợ.).

Như vậy, có thể nói với những nội dung quan trọng thể hiện của thông báo, một lần nữa khẳng định công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng hiện nay hướng đến thực chất, trọng tâm, trọng điểm, và quan trọng chúng ta đang tạo ra “tiền đề”, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao nhận thức phát triển sản phẩm số bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Và điều này cũng sẽ nhanh góp phần hình thành và phổ cập Hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng của Việt Nam trên môi trường mạng đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 830/QĐ-TTg ngày 01/06/2021 phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”./.

TH