Ban hành bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố

Chuyển động ICT - Ngày đăng : 14:38, 29/05/2023

Việc tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin không chỉ “chìa khoá” thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số (CĐS) mà còn là hướng đến tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN), người dân dễ dàng, bình đẳng sử dụng, thụ hưởng các giá trị nội dung số.
Chuyển động ICT

Ban hành bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố

Nhật Minh {Ngày xuất bản}

Việc tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin không chỉ “chìa khoá” thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số (CĐS) mà còn là hướng đến tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN), người dân dễ dàng, bình đẳng sử dụng, thụ hưởng các giá trị nội dung số.

Và để thúc đẩy mạnh mẽ việc đạt hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu này, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Quyết định số 885/QĐ-BTTTT ban hành bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ tiêu chí DII).

Theo đó, nội dung quan trọng của văn bản tập trung vào việc ban hành Bộ tiêu chí DII xác định với 24 tiêu chí thành phần, phân chia theo 6 Nhóm: Kế hoạch thúc đẩy, hỗ trợ phát triển hạ tầng số (điểm tối đa 80 điểm), gồm 4 tiêu chí thành phần; Hạ tầng viễn thông băng rộng (điểm tối đa 60 điểm), gồm 6 tiêu chí thành phần; Hạ tầng điện toán đám mây (điểm tối đa 20 điểm), có 1 tiêu chí thành phần; Hạ tầng công nghệ số (điểm tối đa 30 điểm), có 3 tiêu chí thành phần; Nền tảng số (điểm tối đa 20 điểm), có 1 tiêu chí thành phần; Sử dụng dịch vụ viễn thông (điểm tối đa 90 điểm), có 9 tiêu chí thành phần.

Trong đó, về tiêu chí hạ tầng công nghệ số, có 3 tiêu chí thành phần gồm: (1) Sử dụng công nghệ AI như dịch vụ trong công tác CĐS tại địa phương; (2) Sử dụng công nghệ blockchain như dịch vụ trong công tác CĐS tại địa phương; (3) Sử dụng công nghệ IoT như dịch vụ trong công tác CĐS tại địa phương. Mỗi tiêu chí thành phần có 10 điểm.

ha-tang-so-29052023.jpg
Phát triển hạ tầng số thúc đẩy tiến trình CĐS (Ảnh minh họa)

Với quy định cụ thể này, các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí DII của địa phương theo hướng dẫn của Cục Viễn thông.

Đồng thời, Cục Viễn thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai áp dụng Bộ tiêu chí DII; định kỳ hàng năm tổ chức thu thập dữ liệu, công bố kết quả triển khai; tổng hợp, gửi kết quả đánh giá lần 1 để Sở TT&TT xác nhận kết quả đánh giá hoặc có ý kiến góp ý về kết quả đánh giá lần 1 đối với địa phương mình.

“Đặc biệt, sau khi có kết quả đánh giá lần 1 của các Sở TT&TT, Cục Viễn thông sẽ đánh giá kết quả lần 2 và báo cáo Lãnh đạo Bộ TT&TT xem xét, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng; điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương”, Quyết định nêu rõ./.

Nhật Minh