Bộ TT&TT và Bộ KH&ĐT hợp tác 8 nội dung hỗ trợ DN CĐS, phát triển kinh tế số

Diễn đàn - Ngày đăng : 20:23, 30/08/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ký kết hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN) chuyển đổi số, phát triển kinh tế số (KTS) với 8 nội dung.
Diễn đàn

Bộ TT&TT và Bộ KH&ĐT hợp tác 8 nội dung hỗ trợ DN CĐS, phát triển kinh tế số

Hoàng Linh 30/08/2023 20:23

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ký kết hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN) chuyển đổi số, phát triển kinh tế số (KTS) với 8 nội dung.

Ngày 30/8/2023, trong khuôn khổ chương trình phiên họp chuyên đề lần thứ 2 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS), Bộ TT&TT và Bộ KH&ĐT đã ký kết thoả thuận hợp tác giữa hai Bộ về hỗ trợ DN CĐS và thúc đẩy phát triển KTS.

ky-ket-2-bo_30082023.jpg
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đỗ Thành Trung chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Cục Phát triển DN - Bộ KH&ĐT và Vụ Kinh tế số và Xã hội số (KTS và XHS) về hỗ trợ DN CĐS, phát triển KTS.

Cụ thể, hai Bộ thống nhất phối hợp: (1) xây dựng, hoàn thiện và thống nhất sử dụng chung Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS cho DN nhỏ và vừa, Bộ chỉ số đánh giá mức độ CĐS cho DN lớn; (2) tổ chức và triển khai đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm cập nhật, nâng cao nhận thức và kỹ năng CĐS cho lãnh đạo và người lao động trong DN theo các chương trình hỗ trợ DN của hai Bộ; (3) Triển khai xây dựng, phát triển, duy trì mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DN CĐS; tổ chức đào tạo, phát triển mạng lưới tư vấn viên; (4). Phối hợp thúc đẩy phát triển các nền tảng số, các giải pháp công nghệ để hỗ trợ DN CĐS. (5). Phối hợp xây dựng các văn bản, tài liệu hướng dẫn, báo cáo liên quan đến hoạt động CĐS DN;

Hai Bộ cũng triển khai: (6) Trao đổi, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu phục vụ công tác triển khai, quản lý, thống kê, theo dõi đánh giá các chính sách, hoạt động, chương trình hỗ trợ DN CĐS và thúc đẩy phát triển KTS như: (i) Chia sẻ và đồng bộ thông tin của Mạng lưới tư vấn viên để phục vụ việc đánh giá, công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đối với tư vấn viên vào Mạng lưới tư vấn viên CĐS DN trên các cổng thông tin dbi.gov.vndigital.business.gov.vn; (ii) Chia sẻ và sử dụng chung các tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về CĐS cho DN; (iii) Chia sẻ thông tin và phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ DN CĐS và thúc đẩy phát triển KTS; (7) Triển khai các nghiên cứu, báo cáo, khảo sát, đề xuất xây dựng các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến hỗ trợ DN CĐS và thúc đẩy phát triển KTS.

Nội dung thứ 8 là hai Bộ cùng tuyên truyền, phổ biến, tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về CĐS DN; phối hợp thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về CĐS DN, thúc đẩy phát triển KTS.

Cục Phát triển DN (Bộ KH&ĐT) và Vụ KTS và XHS (Bộ TT&TT) là hai đơn vị đầu mối của hai Bộ theo dõi việc triển khai các nhiệm vụ của Thỏa thuận hợp tác và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo hai Bộ kết quả triển khai.

Các đơn vị đầu mối chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của hai Bộ để triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Thỏa thuận này; báo cáo Lãnh đạo Bộ khi có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền.

Cục Phát triển DN (Bộ KH&ĐT) và Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ TT&TT) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai hỗ trợ CĐS cho DN tại các địa phương.

KTS muốn phát triển phải có đội ngũ doanh nhân, DN công nghệ số năng động, xông xáo

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh KTS muốn phát triển phải có đội ngũ doanh nhân, DN công nghệ số năng động, xông xáo. KTS muốn phát triển thì phải dựa vào DN công nghệ số. DN công nghệ số muốn phát triển thì cũng phải dựa vào sự phát triển của kinh tế số, thông qua phát triển kinh tế số mà phát triển các DN công nghệ số.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đỗ Thành Trung cho biết trong suốt thời gian qua, CĐS nói chung và CĐS DN nói riêng luôn được Chính phủ xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để thực hiện hóa các đột phá chiến lược đã được Đảng và Nhà nước thông qua. Nội dung trong đó là lấy DN làm trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ số.

Theo đó, CĐS DN chính là cách hỗ trợ DN nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất, từ đó nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, khả năng thích ứng cũng như phát triển DN, phù hợp hơn với xu thế vận động mới, bối cảnh mới, tình hình mới. Đây chính là nhân tố quan trọng để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Để hỗ trợ trực tiếp cho việc CĐS các DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa, từ tháng 1/2021, Bộ Kế KH&ĐT đã huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ TT&TT và các địa phương để triển khai chương trình hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều nội dung cụ thể, đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, đáng ghi nhận.

"Bộ KH&ĐT mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các địa phương, và đặc biệt là của Bộ TT&TT. Chúng tôi mong muốn thỏa thuận hợp tác giữa 2 cơ quan sẽ góp phần cụ thể mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý Nhà nước", Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết./.

Hoàng Linh