Bộ sách kinh điển về pháp luật

Truyền thông - Ngày đăng : 13:52, 13/10/2023

"Về pháp quyền" của Tom Bingham là cuốn sách đầu tiên trên thị trường cung cấp cho độc giả những thông tin đầy đủ và dễ tiếp thu nhất về pháp quyền. Trong khi đó, "Một lý thuyết về công lý" của John Rawls là cuốn sách kinh điển mang đến cái nhìn chi tiết trước vấn đề công lý, có tầm ảnh hưởng sâu rộng.
Truyền thông

Bộ sách kinh điển về pháp luật

pv {Ngày xuất bản}

"Về pháp quyền" của Tom Bingham là cuốn sách đầu tiên trên thị trường cung cấp cho độc giả những thông tin đầy đủ và dễ tiếp thu nhất về pháp quyền. Trong khi đó, "Một lý thuyết về công lý" của John Rawls là cuốn sách kinh điển mang đến cái nhìn chi tiết trước vấn đề công lý, có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

12.png

Cuốn sách của bộ óc sắc bén nhất thế giới về pháp lý

"Về pháp quyền" của Tom Bingham, một trong những bộ óc sắc bén nhất thế giới về pháp lý, là cuốn sách giành Giải Orwell dành cho sách chính trị hay nhất năm 2011, đã bàn luận ý sự hình thành và nghĩa của pháp quyền.

Theo ông, pháp quyền không phải là một lý thuyết khô khan mà là nền tảng thực sự của một xã hội công bằng, là sự đảm bảo của một chính phủ có trách nhiệm, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, đồng thời cũng đảm bảo cho sự hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia.

Cuốn sách trình bày ngắn gọn về lịch sử các nguyên tắc pháp quyền, 8 yếu tố cơ bản tóm gọn bản chất của khái niệm này, đồng thời thảo luận những căng thẳng đối với pháp quyền đến từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế thông qua 3 phần chính:

Phần 1 bàn về tầm quan trọng của pháp quyền và một số cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của pháp quyền; Phần 2. Bàn về tám yếu tố cơ bản tóm gọn bản chất của pháp quyền; Phần 3. Thảo luận về những căng thẳng đối với pháp quyền từ chủ nghĩa khủng bố và nguyên tắc chủ quyền nghị viện (Anh).

Tác giả Tom Bingham (1933-2010) là người duy nhất từng đảm nhiệm ba vị trí: Phụ trách Phòng Dân sự thuộc Tòa Phúc thẩm Anh và xứ Wales, Chánh án Tòa án Hoàng gia Tư pháp Anh và xứ Wales, Thượng nghị sĩ tối cao phụ trách vấn đề pháp luật của Vương quốc Anh. Sau khi nghỉ hưu năm 2008, ông tập trung giảng dạy, viết và diễn thuyết về các chủ đề pháp lý, đặc biệt là pháp luật về nhân quyền. Trung tâm Pháp quyền Bingham (Bingham Centre for the Rule of Law) ở Anh được đặt theo tên ông.

Cuốn sách lý thuyết về công lý của triết gia về triết học chính trị

Trong khi đó, “Một lý thuyết về công lý” của tác giả John Rawls - người được xem là một trong những triết gia về triết học chính trị có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 - đã cung cấp một khuôn khổ đạo đức để đánh giá và cải thiện các cấu trúc cơ bản của xã hội.

Tác phẩm là nỗ lực của Rawls trong việc giải quyết vấn đề công bằng về sự phân bổ nguồn lực trong xã hội, nhằm thay thế cho triết học truyền thống chủ nghĩa vị lợi (cho rằng xã hội nên theo đuổi lợi ích lớn nhất cho số đông nhất).

Ý tưởng cốt lõi của tác phẩm là “công lý như là sự công bằng”, được đặt trên nền tảng của tự do bình đẳng của những cá nhân duy lý (rational individuals) trong một trật tự xã hội mong muốn đạt được sự bình đẳng về cơ hội và phần lợi ích được phân phối cho mọi người, đặc biệt là những người thiệt thòi nhất.

Tác phẩm được chia thành 3 phần: Phần 1: Lý thuyết, bao gồm các chương: Công lý như là sự công bằng; Các nguyên tắc công lý; Vị thế khởi nguyên; Phần 2. Thiết chế, bao gồm các chương: Tự do bình đẳng; Phần phân phối; Bổn phận và nghĩa vụ; Phần 3: Những mục đích, bao gồm các chương: Điều tốt như là lý tính; Cảm thức công lý; Điều tốt của công lý./.

pv