Quốc hội thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) với tỷ lệ biểu quyết thông qua 94,74%

Diễn đàn - Ngày đăng : 09:37, 24/11/2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, 8h00 sáng 24/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi).
Diễn đàn

Quốc hội thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) với tỷ lệ biểu quyết thông qua 94,74%

MP 24/11/2023 09:37

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, 8h00 sáng 24/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi).

phien-hop-qh-24-11.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo luật này.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 473 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 468 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 94,74%). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) gồm 10 chương, 73 điều.

thong-qua-luat-vt-3.jpeg
thong-qua-luat-vt-1.jpeg
thong-qua-luat-vt-4.jpeg
thong-qua-luat-vt-5.jpeg
ty-le-bieu-quyet-luat-vt-sua-doi.jpg

Giữ quy định về đấu giá kho số viễn thông như trong dự thảo luật

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT đã trình bày tóm tắt báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn thông sửa đổi.

ong-le-quang-huy.jpeg
Ông Lê Quang Huy tóm tắt báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn thông sửa đổi.

Trước đó, đáng chú ý, trong quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị những số thuê bao dịch vụ viễn thông cũng cần được chia ra các nhóm để đánh giá đúng giá trị, giảm thiểu trường hợp bỏ cọc khi đấu giá và giao Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) quy định chi tiết. Các đại biểu đề nghị giải trình các biện pháp để kiểm soát việc bỏ tiền đặt cọc tham gia đấu giá kho số viễn thông.

Giải trình, làm rõ về nội dung này, tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, việc đánh giá để phân nhóm theo giá trị các số thuê bao có cấu trúc đặc biệt là khó khả thi vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quan niệm của người sử dụng, vùng, miền.

Việc xác định một mức giá khởi điểm cho số thuê bao thực hiện đấu giá cũng như lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến và trả giá lên theo giá khởi điểm và bước giá là phù hợp quy định của Luật Đấu giá tài sản hiện hành (tương tự triển khai thí điểm đấu giá biển số xe ô tô) sẽ tạo cơ hội cho nhiều người tham gia, tạo điều kiện để xác định được chính xác giá trị số thuê bao đấu giá theo cơ chế thị trường.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ quy định về đấu giá kho số viễn thông như trong dự thảo luật.

Về biện pháp để kiểm soát việc người trúng đấu giá không mua tài sản, ông Lê Quang Huy cho biết việc người trúng đấu giá bỏ tiền đặt cọc là một vấn đề đang xảy ra trong đấu giá các loại tài sản đấu giá hiện nay như đất đai, biển số ô tô...

Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; Trường hợp bỏ tiền đặt cọc là vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thực hiện theo pháp luật về dân sự.

Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT cho biết dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) quy định mức giá khởi điểm phù hợp khi tham gia đấu giá để hạn chế rào cản, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá. Tuy nhiên, quy định này cũng dẫn đến những rủi ro nhất định, như tình trạng bỏ tiền đặt cọc.

Khoản 10 điều 50 dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” bảo đảm phù hợp với pháp luật về đấu giá tài sản.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản để bổ sung quy định về việc phạt vi phạm nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản. Cụ thể là quy định điều khoản phạt trong trường hợp trúng đấu giá nhưng không mua tài sản.

Với giải pháp này, số tiền đặt trước có thể thấp nhằm thu hút nhiều người tham gia đấu giá, song số tiền phạt vi phạm nghĩa vụ là lớn sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ tiền đặt trước, gây lũng đoạn thị trường.

Từ lý do nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ quy định về đấu giá kho số viễn thông như trong dự thảo Luật.

Giao Chính phủ quy định cụ thể việc miễn, giảm đóng góp vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích

Về quỹ dịch vụ VTCI (điều 31), có ý kiến đề nghị không quy định đối tượng được miễn, giảm đóng góp để đảm bảo công bằng và minh bạch giữa các doanh nghiệp (DN) viễn thông.

Tuy nhiên, UBTVQH cho rằng việc miễn, giảm đóng góp tài chính của DN vào Quỹ Dịch vụ VTCI sẽ góp phần tạo điều kiện cho DN tập trung nguồn lực để “khuyến khích DN tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia” theo chủ trương của Đảng.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều nước có quy định miễn đóng góp cho DN viễn thông vào quỹ phổ cập dịch vụ VTCI trong một số trường hợp. Dự thảo luật giao Chính phủ quy định cụ thể việc miễn, giảm đóng góp vào quỹ để phù hợp với tình hình thực tế, góp phần tạo điều kiện cho DN tư nhân tập trung nguồn lực để tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia.

UBTVQH đề nghị được giữ quy định về quản lý hoạt động VTCI như Điều 32 dự thảo Luật; đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể việc miễn, giảm đóng góp vào Quỹ để phù hợp với tình hình thực tế (khoản 2 Điều 32).

Theo quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật, việc đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông được thực hiện như sau:

Mã, số viễn thông quy định được niêm yết trực tuyến trên thị trường để tổ chức, cá nhân lựa chọn mã, số đấu giá.

Giá khởi điểm để đấu giá số thuê bao di động được xác định bằng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người theo giá hiện hành của năm liền kề trước thời điểm đấu giá theo công bố của Tổng cục Thống kê tính cho 1 ngày.

Giá khởi điểm để đấu giá mã mạng di động, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin được xác định bằng phí sử dụng 1 năm của mã, số đó.

Trường hợp đấu giá mã mạng di động, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin không thuộc điểm a khoản này do tổ chức, DN đề nghị đấu giá thì giá khởi điểm để đấu giá bằng phí sử dụng 5 năm của mã, số đó.

Bộ TT&TT phân bổ mã, số viễn thông trúng đấu giá cho người trúng đấu giá. Các DN cung cấp dịch vụ viễn thông có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để người trúng đấu giá sử dụng dịch vụ viễn thông gắn với số thuê bao đã trúng đấu giá;

Mã mạng di động, số thuê bao di động, số dịch vụ tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin sau 2 lần đấu giá không thành thì được phân bổ trực tiếp cho tổ chức, DN theo quy định.

Tổ chức, DN có trách nhiệm nộp tiền cấp quyền sử dụng bằng phí sử dụng 1 năm của mã, số đó và nộp phí sử dụng mã, số viễn thông theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí./.

MP