Ngành TT&TT năm 2023: Dấu ấn qua ảnh

Multimedia - Ngày đăng : 09:40, 26/01/2024

Tạp chí TT&TT giới thiệu dấu ấn ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 thông qua các hình ảnh nổi bật.
Multimedia

Ngành TT&TT năm 2023: Dấu ấn qua ảnh

BBT 26/01/2024 09:40

Tạp chí TT&TT giới thiệu dấu ấn ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 thông qua các hình ảnh nổi bật.

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

21/6/2023

Triển lãm “Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh” đã tái hiện những dấu son lịch sử trong cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với lịch sử Cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam và tiến trình phát triển của nhân loại.

1_buu-chinh-1_cat-bang-khai-mac-21062023_2.jpg

20/10/2023

Thành lập và ra mắt Hiệp hội Bưu chính Việt Nam. Không gian hoạt động của Hiệp hội không chỉ giới hạn bưu chính mà còn cả doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp TMĐT, giúp mở rộng và phát triển lĩnh vực bưu chính lành mạnh, bền vững.

2_buu-chinh-2.jpg

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

24/11/2023

Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) đã được Quốc hội biểu quyết thông qua. Luật Viễn thông năm 2023 đã mở rộng không gian phát triển cho lĩnh vực viễn thông, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông đáp ứng vai trò là hạ tầng của nền kinh tế.

3_vien-thong-1.jpeg

LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ

10/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2023 là “Chuyển đổi số một cách tổng thể, xuyên suốt, toàn diện, bao trùm, liên thông nhưng có trọng tâm trọng điểm; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc và cho chính người dân, doanh nghiệp...”.

4_chuyen-doi-so_thu-tuong-ngay-cds-quoc-gia-2023.jpeg

LĨNH VỰC CHÍNH PHỦ SỐ

12/9/2023

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp về triển khai thúc đẩy mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, phát triển trợ lý ảo cho cán bộ, công chức, trợ lý ảo cho người dân và Trợ lý ảo hỗ trợ rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

5_chinh-phu-so.jpeg

LĨNH VỰC KINH TẾ SỐ - XÃ HỘI SỐ

14/9/2023

Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ I với chủ đề “Mang nền tảng số đến hộ gia đình”.

6_kinh-te-so_dien-dan-kts-xhs-1.jpg

LĨNH VỰC ATTT: TẠO LẬP NIỀM TIN SỐ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

11/1/2023

Khai trương và bàn giao Hệ thống Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) cho Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, góp phần giúp Lào đẩy nhanh công tác chuyển đổi số.

7_linh-vuc-attt_ban-giao-soc.jpeg

27/9/2023

Ra mắt Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng.

7_ra-mat-clb-bao-ve-tre-em-tren-khong-gian-mang.jpeg

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT

23/2/2023

Hội nghị Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới với chủ đề “Doanh nghiệp số Việt Nam: Hợp tác số toàn cầu - Đối tác tin cậy để xây dựng thế giới số”.

8_cong-nghiep-ict.jpg

11/12/2023

Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Diễn đàn Make in Viet Nam) lần thứ 5 với chủ đề “Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”.

8_cong-nghiep-ict_toan-canh-make-in-viet-nam-2023_2.jpg

LĨNH VỰC BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

21/3/2023

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách - Thay đổi tư duy, nhận thức về truyền thông chính sách.

9_bao-chi-truyen-thong_thu-tuong-chi-thi-ve-truyen-thong-chinh-sach.jpeg

20 - 23/9/2023

Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 tại TP. Đà Nẵng.

9_bao-chi-truyen-thong_amri-16.jpeg

11/10 - 15/11/2023

Công bố và khởi động Chiến dịch “Tin” nhằm nâng cao văn hóa mạng, chống tin giả trên môi trường mạng.

9_bao-chi-truyen-thong_chien-dich-tin.jpeg

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

21/4/2023

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai, với thông điệp: "Sách: Nhận thức - đổi mới - sáng tạo" và "Sách cho tôi, cho bạn".

xuat-ban-1.png

Tháng 12/2023

Tổ chức Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ 6 với nhiều đổi mới, bổ sung thêm cơ cấu giải và tăng cường quy mô lễ trao giải.

xuat-ban-2.png

(Bài viết đăng ấn phẩm in Tạp chí Thông tin và Truyền thông số 1+2, tháng 1/2024)

BBT