Cuốn sách với những thông tin khác biệt về lịch sử nhà Tây Sơn

Truyền thông - Ngày đăng : 13:09, 04/04/2024

Suốt 50 năm miệt mài tìm tòi, sưu tầm, nghiên cứu, ghi chép các sự kiện lịch sử về nhà Tây Sơn, năm 1983, nhà văn Quách Tấn, lúc đó dù đã trên 70 tuổi, với sự giúp đỡ đắc lực của con trai Quách Giao đã viết nên tác phẩm "Nhà Tây Sơn".
Truyền thông

Cuốn sách với những thông tin khác biệt về lịch sử nhà Tây Sơn

Hiền Anh {Ngày xuất bản}

Suốt 50 năm miệt mài tìm tòi, sưu tầm, nghiên cứu, ghi chép các sự kiện lịch sử về nhà Tây Sơn, năm 1983, nhà văn Quách Tấn, lúc đó dù đã trên 70 tuổi, với sự giúp đỡ đắc lực của con trai Quách Giao đã viết nên tác phẩm "Nhà Tây Sơn".

Nhà Tây Sơn là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam tồn tại từ năm 1778 đến năm 1802, được thành lập trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Lê Trung Hưng (1533 - 1789). Theo cách gọi của phần lớn sử gia, nhất là các sử gia Việt Nam hiện đại thì “nhà Tây Sơn” được dùng để gọi triều đại của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ nhằm phân biệt với nhà Nguyễn của Nguyễn Ánh (vì cùng họ Nguyễn).

Một trong những công tích lớn nhất của nhà Tây Sơn trong lịch sử dân tộc là đã tiến đến rất gần công cuộc thống nhất và mở rộng lãnh thổ đất nước sau hàng trăm năm Việt Nam bị chia cắt bởi các cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực lớn Mạc - Trịnh - Nguyễn kể từ khi nhà Lê, giai đoạn Lê sơ (1428 - 1527) suy tàn, đồng thời triều đại này đã hai lần đánh bại quân xâm lược ngoại quốc bằng những chiến dịch quân sự thần tốc.

Lịch sử nhà Tây Sơn là vấn đề lớn được các nhà nghiên cứu sử học và toàn thể nhân dân ta quan tâm tìm hiểu. Nhiều tác phẩm đã viết về thời đại Tây Sơn, viết về những anh hùng dân tộc thời Tây Sơn, tuy chưa thật đầy đủ, nhưng những gì đã được công bố và tổng kết trong các công trình đã xuất bản là rất công phu và ý nghĩa.

z5314222447017_b6a978ffe2cddf219294c350df06d23e.jpg
Cuốn sách do NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2024), với cuộc hành binh thần tốc đại phá quân Thanh xâm lược của nhân dân ta dưới sự chỉ huy của nghĩa quân Tây Sơn, đồng thời, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của độc giả về một triều đại tuy ngắn nhưng đã ghi dấu trong lịch sử dân tộc với những chiến công lừng lẫy chống ngoại xâm và những ý tưởng cải cách có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Nhà Tây Sơn của nhà văn Quách Tấn và con trai Quách Giao biên soạn.

Nhà Tây Sơn của Quách Tấn - Quách Giao, bên cạnh những chi tiết mới và tỉ mỉ chỉ có ở tác phẩm này, còn có những thông tin khác biệt so với các tài liệu và sách báo đã công bố về nhà Tây Sơn, ví dụ: về tên cha mẹ của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, việc xác định quê quán của Đô đốc Trần Quang Diệu, mối liên quan giữa các tướng lĩnh Tây Sơn như Bùi Thị Xuân và Ngô Văn Sở, Đô đốc Đặng Văn Long và Đô đốc Đặng Tiến Đông...

Tác phẩm được viết với phương pháp ghi chép lại các sự kiện lịch sử theo sự phản ánh của nhân dân địa phương, cụ thể là theo lời truyền của các bậc trưởng thượng từng sống trong thời Tây Sơn ở đất Tây Sơn, và viết dựa theo các tư liệu lịch sử đáng tin cậy gồm 12 bộ sử ký về nhà Tây Sơn được nhân dân lưu giữ, cùng với các tài liệu lịch sử trong và ngoài nước có liên quan tới phong trào Tây Sơn.

Bên cạnh đó, cuốn sách Nhà Tây Sơn của Quách Tấn - Quách Giao là tài liệu có giá trị về dòng dõi anh em vua Quang Trung - Nguyễn Huệ; các danh tướng giúp vị anh hùng dân tộc này cũng được ghi chép một cách hết sức sinh động./.

Hiền Anh