Năm 2025, đạt mục tiêu tối thiểu 1 triệu đăng ký sử dụng tên miền ".vn"

Chuyển động ICT - Ngày đăng : 19:57, 23/05/2024

Bộ TT&TT đặt mục tiêu đạt tối thiểu 1 triệu tên miền ".vn" được đăng ký vào năm 2025, vị trí top 20 - 30 thế giới (tăng 10 - 20 bậc so với hiện nay), đạt 9 - 10 tên miền ".vn"/1000 dân.
Chuyển động ICT

Năm 2025, đạt mục tiêu tối thiểu 1 triệu đăng ký sử dụng tên miền ".vn"

AD 23/05/2024 19:57

Bộ TT&TT đặt mục tiêu đạt tối thiểu 1 triệu tên miền ".vn" được đăng ký vào năm 2025, vị trí top 20 - 30 thế giới (tăng 10 - 20 bậc so với hiện nay), đạt 9 - 10 tên miền ".vn"/1000 dân.

Trong bối cảnh nền kinh tế số và xã hội số (KTS-XHS) đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu xây dựng và quảng bá thương hiệu trực tuyến, mở rộng kết nối giao thương, kinh doanh trực tuyến thông qua các nền tảng thương mại điện tử, website, giao dịch thư điện tử (email) ngày càng trở nên cần thiết.

tenmien.vn_.png

Việc đảm bảo cho người dân, doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh hiện diện tin cậy, an toàn trên không gian mạng với tên miền quốc gia ".vn" là vấn đề quan trọng.

Để phổ cập tên miền quốc gia ".vn", đưa chính sách vào thực tiễn, góp phần hỗ trợ người dân, DN một cách thiết thực, ngày 21/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-BTTTT phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, DN, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024 - 2025” (gọi tắt là Chương trình Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn").

Chương trình này là một phần trong chiến lược lớn của Bộ TT&TT nhằm thực hiện mục tiêu phát triển KTS-XHS của quốc gia.

Tên miền quốc gia thể hiện chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tên miền quốc gia ".vn" không chỉ là địa chỉ trực tuyến của cá nhân, tổ chức, hay DN mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu trực tuyến và mở rộng thị trường, là một kênh quảng bá hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô cung cấp dịch vụ, kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường số ngày càng trở nên cạnh tranh khốc liệt giúp dễ dàng tiếp cận và tương tác với khách hàng, người dùng cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, việc sử dụng tên miền ".vn" góp phần khẳng định bản sắc văn hóa và tăng cường niềm tin từ người tiêu dùng, giúp họ dễ dàng tìm kiếm và truy cập thông tin một cách nhanh chóng và an toàn.

Phổ cập tên miền quốc gia ".vn" góp phần phát triển KTS-XHS

Trong kỷ nguyên số hiện nay, việc phổ cập tên miền quốc gia ".vn" cùng với các dịch vụ số "Make in Viet Nam" (website/CV online, email...) góp phần thúc đấy phát triển của KTS-XHS tại Việt Nam.

Để phổ cập tên miền quốc gia ".vn", đưa chính sách vào thực tiễn, góp phần hỗ trợ người dân, DN một cách thiết thực, Bộ TT&TT đã xây dựng và ban hành chương trình "Thúc đẩy, hỗ trợ người dân, DN, hộ kinh doanh hiện hiện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia ".vn" ở các tỉnh, thành phố trên cả nước".

Bằng cách này, tên miền quốc gia ".vn" và các dịch vụ số (website/CV online, email...) không chỉ thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế số mà còn góp phần vào việc tạo dựng một xã hội số đa dạng, phong phú và an toàn cho mọi người dân.

Chương trình này hướng đến hai đối tượng được ưu tiên: miễn phí tên miền "biz.vn" cùng các dịch vụ số (website, email...) cho DN mới thành lập 01 năm, hộ kinh doanh có giấy đăng ký kinh doanh; miễn phí tên miền "id.vn" cùng các dịch vụ số (website, email, CV online/blog...) cho giới trẻ tuổi từ 18 - 23.

Theo đó, Chương trình Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn" đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Truyền thông lan tỏa tới 100% SME mới thành lập trong vòng 01 năm, hộ kinh doanh có giấy đăng ký kinh doanh trên toàn quốc; Truyền thông lan tỏa tới 100% các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, thanh niên có độ tuổi đủ từ 18-23; Đăng ký sử dụng đạt tối thiểu tối thiểu 400.000 tên miền id.vn, biz.vn (trong đó: id.vn đạt 350.000, biz.vn đạt 50.000) cùng các dịch vụ số (website, email ..) trong giai đoạn 2024 - 2025; Đăng ký sử dụng đạt tối thiểu 1 triệu tên miền ".vn" năm 2025, vị trí top 20 - 30 thế giới (tăng 10 - 20 bậc so với hiện nay), đạt 9 - 10 tên miền ".vn"/1000 dân.

Hiện nay, tại Việt Nam, theo báo cáo Chỉ số TMĐT (EB1) năm 2023, tỷ lệ DN có website chỉ đạt 44% (bao gồm cả tên miền quốc tế và tên miền ".vn"), số lượng DN có tên miền, website ở các địa phương còn rất thấp, hiện chỉ tập trung phần lớn ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Do đó, chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích việc sử dụng tên miền quốc gia ".vn" mà còn là một trong những chỉ số đầu vào quan trọng tạo nên chỉ số TMĐT, chỉ số chuyển đổi số của mỗi địa phương (DTI).

Chương trình hỗ trợ phát triển KTS-XHS bằng cách khuyến khích và tạo điều kiện cho các người dân, DN, hộ kinh doanh sử dụng giải pháp công nghệ số và dịch vụ trực tuyến trong các hoạt động TMĐT, y tế, văn hóa, giáo dục...

Thực tế, việc phát triển tên miền ".vn" sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng chỉ số chuyển đổi số, chỉ số TMĐT, từ đó nâng cao thứ hạng và sự cạnh tranh của tỉnh trên bản đồ số quốc gia và quốc tế.

Với những mục tiêu cụ thể đặt ra, Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai chương trình tại địa phương, giao Sở TT&TT làm đầu mối triển khai, phối hợp với đơn vị liên quan tại địa phương và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để triển khai rộng rãi chương trình đến người dân, DN, hộ kinh doanh trong tỉnh, thành phố.

Đồng thời, tuyên truyền và khuyến khích sử dụng tên miền ".vn", tổ chức các chiến dịch thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng tên miền quốc gia ".vn"./.

AD