ba ria vung tau

  • Cải cách hành chính ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Gần dân, hiểu dân và phục vụ dân

    Cải cách hành chính ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Gần dân, hiểu dân và phục vụ dân

    Nhằm nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính (CCHC), nhiều địa phương trên toàn quốc, trong đó có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Đặc biệt, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là gần dân, hiểu dân để phục vụ dân…
  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

    Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

    Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tiếp cận theo hướng đa chiều, những năm vừa qua, các địa phương, các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và đang từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.