Bảo đảm ATTT phải được gắn kết trong hoạt động ứng dụng CNTT

Các thành viên tham dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất Ban Điều hành 898 năm 2017 diễn ra ngày...

Bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo

Sáng 20/7/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc chương trình tập...

21/07/2017

Các Bộ, ngành kinh tế đẩy mạnh công tác thi đua, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã nhấn mạnh các Bộ, ngành Khối kinh tế đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu thi...

20/07/2017

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo 16 công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017,...

14/07/2017