Ngành PTTH cần tạo đồng thuận, niềm tin xã hội về khát vọng Việt Nam hùng cường

Bộ trưởng Bộ TTTT nhấn mạnh báo chí và phát thanh truyền hình luôn phải là lực lượng xung kích đi...

Hội báo toàn quốc 2019 khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của báo chí

Hội Báo toàn quốc 2019 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của...

18/03/2019

Tuyên truyền về văn hoá ứng xử phải kiên trì, liên tục

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi các báo, đài, các địa phương xây dựng các chuyên mục; tăng lượng...

17/03/2019

Báo chí cần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, phấn khởi trong xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh báo chí chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương...

15/03/2019