Sản phẩm, dịch vụ CNTT Sao Khuê 2018 bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh Sao Khuê đã có bước tiến cả về lượng và chất, thu hút...

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ Nhất vinh danh các tác phẩm có giá trị nổi bật

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ Nhất đã vinh danh 35 tác phẩm có giá trị nổi bật về nội dung tư...

19/04/2018

Đẩy mạnh phong trào đọc sách để xây dựng nền tảng tri thức cho toàn xã hội

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 nhằm tôn vinh...

18/04/2018

Sách Trắng CNTT-TT 2018 phải chính xác, cập nhật đáp ứng tiêu chí đánh giá quốc tế

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng đã nhấn mạnh công tác thống kê, số liệu cho Sách Trắng CNTT-TT...

13/04/2018