Thúc đẩy ứng dụng CNTT gắn kết CCHC nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ...

Trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở

Sáng ngày 21/8/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tạo...

22/08/2017

Đoàn thanh niên Bộ TT&TT phải đi đầu trong ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả công việc

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh: ”Đoàn thanh niên phải đẩy mạnh công tác...

16/08/2017

Cống hiến của cán bộ, người lao động viết nên 72 năm vẻ vang của ngành TT&TT

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã nhấn mạnh: “Lịch sử 72 năm xây dựng và phát triển của ngành...

15/08/2017