Bộ TTTT sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm ATTT với Campuchia

Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm đã khẳng định Bộ TTTT Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Campuchia về xây...

Diễn đàn ICT- Những vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin năm 2018

Dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục An toàn thông...

06/12/2018

Xây dựng hệ sinh thái số phục vụ người dân Việt Nam là hướng đi lâu dài

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh phát triển hệ sinh thái số phục vụ người dân là hướng...

05/12/2018

Tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện

Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018 tiếp tục đạt kết quả tích cực, toàn diện,...

04/12/2018