Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

Triển khai dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017

Sáng ngày 17/2/2017, tại trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã chủ trì Hội nghị triển khai dự...

19/02/2017

Năm 2017, triển khai phát sóng truyền hình số tại 21 tỉnh đúng tiến độ

Bộ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam Trương Minh Tuấn chỉ đạo...

14/02/2017

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các...

14/02/2017