Công khai điều kiện chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao cho toàn dân

Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Hồng Hải đối với các nhà mạng tại cuộc họp sơ kết 6 tháng...

Tháo gỡ nút thắt chia sẻ dữ liệu để tiến tới chính phủ số

“Một trong các nút thắt rất lớn cần phải được tháo gỡ để thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, tiến...

17/05/2019

Nhận định thách thức và giải pháp phát triển bưu chính bền vững

Các chuyên gia bưu chính, chuyển phát đã xới lên một số vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực bưu...

16/05/2019

Ra mắt 3 bộ sách giá trị về phong cách báo chí, ngôn ngữ Hồ Chí Minh

Đây là những tài liệu quý để chúng ta tìm hiểu và học tập phong cách báo chí, phong cách ngôn ngữ Hồ...

15/05/2019