ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

18:09 09/10/2019
Có một khoảng trắng khổng lồ đang chờ đợi để được lấp đầy bởi các công ty công nghệ trong việc nhận ra sức mạnh và tiềm năng của tin nhắn.

17:32 09/10/2019
MLOps, giống như đối tác DevOps của nó, tập trung vào việc xây dựng và duy trì hệ thống học máy qua tất cả các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

11:14 08/10/2019
Báo cáo phân tích Magic Quadrant (MQ) gần đây nhất của Trung tâm Dữ liệu Gartner (MQ), được phát hành vào đầu năm 2019, làm những gì mà MQ của họ thường làm tốt nhất: đó là xếp hạng các nhà lãnh đạo thị trường trong các lĩnh vực tập trung vào CNTT. Đối với phiên bản phân tích và BI của MQ, báo cáo không chỉ xếp hạng 21 nhà cung cấp về mức độ hoàn thiện về tầm nhìn và khả năng thực thi, mà còn mô tả chi tiết sự phát triển của các nền tảng phân tích hiện đại. Bài viết này sẽ không đi vào chi tiết - bạn có thể tự mình xem lại từ báo cáo - mà sẽ đi sâu vào mô hình phân tích hai chiều được đề xuất trong báo cáo mới nhất này.

10:10 07/10/2019
Các nhà lãnh đạo CNTT sẽ tồn tại trong thế giới đa đám mây lai để thúc đẩy các kỹ năng mà họ đã có, đồng thời nắm bắt một số thay đổi cho các ý tưởng mới.

23:21 05/10/2019
Có những công ty vẫn chưa bắt đầu và có nguy cơ bị thất bại. Những người khác đang trải qua chuyển đổi kỹ thuật số để tiếp tục phát triển và để cạnh tranh. Các công ty khác đã chấp nhận chuyển đổi kỹ thuật số, có lợi thế đầu tiên và hiện đang tìm cách để duy trì động lực và đổi mới theo những cách mới để đi trước đối thủ cạnh tranh. Các công cụ, công nghệ và chuyển đổi văn hóa là các yếu tố để tăng trưởng và tạo ra sự khác biệt.

18:27 04/10/2019
Big Data, không có cấu trúc hoặc có cấu trúc, nhanh hay chậm, trong nhiều bối cảnh hoặc là một con thú để quản lý. Dữ liệu lớn đang phát triển nhanh chóng và được thúc đẩy bởi quá trình dân chủ hóa dữ liệu và môi trường IoT. Thông thường các tổ chức chỉ đơn giản kiểm soát những gì họ biết, nhận được kết quả và sau đó lưu trữ phần còn lại để phát triển trong tương lai.

17:40 04/10/2019
Trong 24 tháng qua, nhiều Giám đốc công nghệ thông tin (CIO) đã bắt đầu quá trình chuyển đổi chiến lược, chỉ đạo tổ chức của họ thông qua hành trình chuyển đổi kỹ thuật số. Trở thành một người tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển là một vấn đề tương đối đơn giản, nhưng điều mà doanh nghiệp thực sự cần là tầm nhìn am hiểu công nghệ.
[Trang sau]