Lào Cai sẵn sàng đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động

Lào Cai sẵn sàng đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động

Đây là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Lào Cai đề ra trong năm 2020 nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.