giá trị gia tăng

 • Lựa chọn lãnh đạo chuyển đổi số - Ứng viên nào phù hợp?

  Lựa chọn lãnh đạo chuyển đổi số - Ứng viên nào phù hợp?

  Chuyển đổi kỹ thuật số đã luôn là đề tài nóng hổi tại các hội nghị trên toàn thế giới trong nhiều năm và giai đoạn này được dự đoán là thời điểm quan trọng để các nhà lãnh đạo lên kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi này trong tất cả các ngành công nghiệp.
 • Luật Giao dịch điện tử 2005: Cần sửa đổi đáp ứng phát triển kinh tế số

  Luật Giao dịch điện tử 2005: Cần sửa đổi đáp ứng phát triển kinh tế số

  Theo Bộ Tài chính, Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) năm 2005 đã tạo cơ sở pháp lý, góp phần thúc đẩy triển khai GDĐT, tác động tích cực đến phương thức hoạt động của Nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, Luật đã ban hành từ cách đây 15 năm, hiện tại không còn đáp ứng xu hướng phát triển mới, do đó cần được sửa đổi, cập nhật, bổ sung.
 • Đưa Luật Giao dịch điện tử vào thực tế trong lĩnh vực tài chính

  Đưa Luật Giao dịch điện tử vào thực tế trong lĩnh vực tài chính

  Tổng cục Thuế đang xây dựng kế hoạch triển khai nâng cấp các thủ tục hành chính về hoàn thuế, miễn giảm, ưu đãi, khấu trừ thuế theo các Hiệp ước, Hiệp định về thuế lên dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, dự kiến hoàn thành triển khai trong năm 2020. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ áp dụng giải pháp sử dụng chữ ký số tương tự như quy trình nộp hồ sơ khai thuế hiện tại.
 • Trang
 • 1
 • 2