TIN NỔI BẬT

Thành tựu to lớn của đất nước có đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam và trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của CNTT - truyền thông cũng đặt ra yêu cầu mới đối với...

Phấn đấu 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật được xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng...

E-MAGAZINE

Xu hướng công nghệ chiến lược cho năm 2020

Siêu tự động hóa, blockchain, bảo mật AI, đám mây phân tán và thiết bị tự hành thúc đẩy tạo ra cơ hội trong xu hướng công nghệ chiến lược năm nay.

Sự kiện

Sao Khuê 2020: Xét danh hiệu lĩnh vực “dịch vụ chuyển đổi số”, tổ chức DX Days

Chương trình Sao Khuê 2020 sẽ thực hiện nhiều cải tiến lớn về quy trình đánh giá và hội đồng bình...

Năm 2019: Những khởi tạo mới của Bộ TTTT

“Bàn về Giáo dục Việt Nam trước và sau năm 1975”

Vấn đề giáo dục luôn là đề tài thời sự và được đông đảo các tầng lớp xã hội ở Việt Nam quan tâm từ...