Đoàn Thanh niên Bộ TTTT học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XI và Đại hội Đoàn Khối III

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị quán...

Phát triển nguồn nhân lực CNTT hướng tới chuẩn quốc tế

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: phát triển nguồn nhân CNTT lực đáp ứng được yêu cầu...

23/05/2018

Khuyến khích áp dụng công nghệ mới, hiện đại cho lĩnh vực PTTH

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn đã khẳng định với bà Marie Christine Saragosse, Chủ tịch Tập đoàn...

22/05/2018

Phổ biến điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng

Ngày 01/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một...

22/05/2018