Bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ TTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

NEAC có sứ mệnh quan trọng thúc đẩy giao dịch điện tử tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng đã nhấn mạnh sứ mệnh của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia...

19/09/2019

Sửa Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định...

18/09/2019

Số lỗ hổng trong các thiết bị IoT tăng gấp đôi kể từ năm 2013

18/09/2019

Một nghiên cứu mới đây về bảo mật các thiết bị IoT cho thấy số lượng lỗ hổng được phát hiện ngày nay...