Nắm bắt cơ hội, bắt kịp con tàu 4.0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận định về cơ hội và thách thức của Việt Nam trong cuộc cách mạng...

Cách mạng công nghiệp 4.0 mang tới nhiều cơ hội

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng Việt Nam là quốc gia đang trong quá...

13/07/2018

Thủ tướng Chính phủ sẽ dự diễn đàn cấp cao về công nghệ thông tin

Thông tin từ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) ngày 12/7 cho biết,...

12/07/2018

Nâng cao năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0

Thực hiện chương trình công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày...

12/07/2018