Khoa học, công nghệ càng phát triển thì phụ nữ sẽ càng tiến bộ nhanh

"Khoa học, công nghệ càng phát triển thì phụ nữ sẽ càng tiến bộ nhanh", đó là khẳng định của Quyền...

Các tác phẩm báo chí bám sát thực tiễn hơn nữa về công tác giảm nghèo

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo tiếp tục...

12/10/2018

Phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm 2019

Cuộc thi viết thư năm 2019 là một chủ đề mở, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ và cảm...

12/10/2018

Phát động ủng hộ người nghèo, an sinh xã hội năm 2018 trong toàn ngành TTTT

Công đoàn TTTT phát động cán bộ, người lao động trong toàn Ngành tiết kiệm một ngày lương để góp...

11/10/2018