Ban điều hành 898 sẽ bàn thảo chuyên đề về bảo vệ thông tin cá nhân

Ngày 24/4/2018, tại Hà Nội, Bộ TTTT đã chủ trì tổ chức Hội nghị phiên họp lần thứ nhất năm 2018 của...

Sản phẩm, dịch vụ CNTT Sao Khuê 2018 bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh Sao Khuê đã có bước tiến cả về lượng và chất, thu hút...

21/04/2018

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ Nhất vinh danh các tác phẩm có giá trị nổi bật

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ Nhất đã vinh danh 35 tác phẩm có giá trị nổi bật về nội dung tư...

19/04/2018

Đẩy mạnh phong trào đọc sách để xây dựng nền tảng tri thức cho toàn xã hội

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 nhằm tôn vinh...

18/04/2018