ITU tạo điều kiện cho thảo luận toàn cầu về dịch vụ tài chính số

04:51 PM 06/06/2016 In bài viết

Nghiên cứu này chỉ ra rằng chăm sóc sức khỏe từ xa (Telehealth) đang giúp giải quyết những thách thức về chi phí gia tăng, tỷ lệ ngày càng cao mắc các bệnh mãn tính và lây nhiễm, và vấn đề dân số già.

Thị trường chăm sóc sức khỏe từ xa trong khu vực này, bao gồm y tế từ xa, theo dõi bệnh nhân từ xa (RPM) và chăm sóc sức khỏe di động (mHealth), ước đạt 1,79 tỷ USD vào năm 2020 từ mức 1,02 tỉ USD vào năm 2015, với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) là 12 %.

Chăm sóc sức khỏe từ xa đang giúp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả nguồn lực trong chăm sóc ban đầu, chăm sóc người già, thúc đẩy du lịch y tế, và khuyến khích người trẻ và khỏe mạnh thực hiện việc thăm khám sớm, phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe, báo cáo cho biết.

Chính phủ các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ và ứng dụng bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển lộ trình chăm sóc sức khỏe từ xa và eHealth, đồng thời tạo ra các chính sách trực tiếp hoặc gián tiếp thu hút đầu tư vào công nghệ y tế.

Ở cấp quốc gia, các nhà khai thác viễn thông cũng đang hợp tác với chính phủ để giúp xây dựng thành phố thông minh và cơ sở hạ tầng quốc gia thông minh với y tế từ xa là một lĩnh vực quan trọng hầu như luôn có trong quy hoạch thành phố thông minh. Các dự án này cho phép các nhà sản xuất mở rộng sự hiện diện và thâm nhập của họ vào các ngành công nghiệp chiến lược và cũng mang kinh nghiệm và chuyên môn của họ từ các vùng khác đến châu Á-Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, trong khi nhu cầu về công nghệ chăm sóc sức khỏe từ xa rất lớn, các nhà sản xuất và các nhà cung cấp chăm sóc y tế trong khu vực vẫn không thể phát triển doanh nghiệp của họ với quy mô và khối lượng mong muốn.

"Một số dự án thử nghiệm đã không được thương mại hóa do việc áp dụng triển khai kém, môi trường pháp lý không thuận lợi và sự thiếu rõ ràng về hình thức thanh toán," Natasha Gulati, Phụ trách mảng công nghiệp y tế chuyển đổi của Frost & Sullivan châu Á-Thái Bình Dương, cho biết.

"Thiết lập một mô hình kinh doanh bền vững là thách thức quan trọng nhất đối với người tham gia thị trường hiện nay và chúng tôi đang nỗ lực làm việc với các khách hàng của mình để đưa ra mô hình kinh doanh sáng tạo trong lĩnh vực này," bà nói.

Báo cáo kết luận rằng khu vực này hiện nay cần phải khai phá các chiến lược quản lý sự thay đổi mà sẽ thúc đẩy việc áp dụng.

Theo telecomasia

MC