ĐIỆN TOÁN THẾ HỆ MỚI

14:19 14/10/2019
Giải pháp báo cháy bằng hình ảnh AVIOTEC IP starlight 8000 của Bosch hiện đang được sử dụng trong các đường hầm trên thế giới.

16:24 11/10/2019
Schneider Electric vừa ra mắt sản phẩm Connected Smart-UPS với phần mềm APC SmartConnect – sản phẩm UPS đầu tiên hoạt động trên nền tảng đám mây dành cho các môi trường công nghệ thông tin phân tán.

18:38 09/10/2019
Một trong những mục tiêu cụ thể của Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT chính là đào tạo nguồn nhân lực. Trong những năm qua, công việc này luôn được chú trọng với sự hỗ trợ của cả những tập đoàn CNTT toàn cầu.

11:07 08/10/2019
Thử nghiệm tự động hóa di động có những lợi ích như nhanh hơn, chính xác hơn, đáng tin cậy và ít tốn kém hơn.

10:48 08/10/2019
Tại sao chúng ta cần điện toán cạnh? Nó là gì? Có những lợi thế nào? Năm trụ cột để điện toán cạnh sẽ cung cấp các câu trả lời.

10:01 08/10/2019
Chính xác thì trí tuệ nhân tạo là gì và nó có những chức năng gì trong giáo dục đại học? Nói một cách đơn giản, trí tuệ nhân tạo là một nỗ lực mô phỏng kiến thức của con người, bằng cách lập trình các quy tắc mở rộng vào máy tính. Thông qua hệ thống máy học và chuyên gia, máy móc có thể tạo ra các mô hình trong các luồng dữ liệu khổng lồ và xác định chính xác các mối tương quan mà con người có thể không nhìn nhận trực quan một cách tức thì.

09:39 07/10/2019
Tại sao R có thể là ngôn ngữ cho dự án Dữ liệu lớn tiếp theo của bạn!
[Trang sau]