ĐIỆN TOÁN THẾ HỆ MỚI

20:26 20/08/2019
Các chuyên gia phải xem xét cẩn thận cách thức dữ liệu có thể cá nhân hóa trải nghiệm thành phố thông minh và mối quan tâm về quyền riêng tư, và quyền riêng tư trong việc tận dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong bối cảnh thành phố thông minh.

16:32 20/08/2019
Blockchain đã xuất hiện được hơn một thập kỷ nay. Tuy nhiên, trong khi hầu hết cộng đồng CNTT hiểu rằng nó tập trung vào việc bảo đảm cho bảo mật giao dịch thì những người ra quyết định kinh doanh vẫn phải điều chỉnh lại kế hoạch của họ. Cuối cùng thì lập trường kinh doanh có áp dụng blockchain đã khiến nhiều tổ chức có hệ thống bảo mật dữ liệu tập trung và tốn kém.

17:20 19/08/2019
Dữ liệu, phân tích nâng cao và AI đang cùng nhau thay đổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

10:21 15/08/2019
Trong bài viết này, Sascha Giese sẽ xem xét mô hình CNTT lai và điện toán đám mây – những công nghệ được dự đoán là tài sản lớn nhất của Trí tuệ nhân tạo khi chính phủ chấp nhận chuyển đổi kỹ thuật số.

15:56 13/08/2019
Bài viết từ WekaIO nhấn mạnh nguyên nhân tại sao việc tập trung vào tối ưu hóa cơ sở hạ tầng có thể thúc đẩy khối lượng công việc học máy và sự thành công của trí tuệ nhân tạo.

15:02 13/08/2019
Trí tuệ nhân tạo là một công nghệ làm thay đổi cuộc chơi, đã và đang biến đổi thế giới của chúng ta theo những cách tinh tế và sâu rộng. Tất cả nhờ vào những tiến bộ nhanh chóng trong điện toán đám mây, học máy (ML) và dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo đã sẵn sàng chạm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, từ nấu ăn, mua sắm đến nghệ thuật.

15:17 09/08/2019
Tại Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Summit 2019) vừa diễn ra tại Hà Nội, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ “Vì một Việt Nam hùng cường”, Tập đoàn FPT (FPT) đã khẳng định cam kết tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số cho lĩnh vực dịch vụ công và doanh nghiệp.
[Trang sau]