PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

10:30 26/10/2019
IBM đứng đầu trong Bảng xếp hạng các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng lai và vận hành trung tâm dữ liệu năm 2019 (Gartner Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services 2019) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

18:18 09/10/2019
Một báo cáo thông tin thị trường gần đây được công bố bởi Đối tác chuyên sâu về dữ liệu trên ReRAM Market, đã đưa ra phân tích chuyên sâu về các phân khúc trong thị trường ReRAM khu vực và quốc tế. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh về tác động của các hạn chế, trình điều khiển và các chỉ số vĩ mô đối với Thị trường ReRAM khu vực và thế giới trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Một bản trình bày chi tiết về dự báo, xu hướng và giá trị đồng đô la của Thị trường ReRAM quốc tế cũng được cung cấp. Theo báo cáo, Thị trường ReRAM được dự kiến sẽ mở rộng với tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm dương cho đến năm 2027.

10:53 08/10/2019
Nghiên cứu của StorageCraft cho thấy thái độ của những người ra quyết định về CNTT đối với việc tăng trưởng dữ liệu.

09:48 07/10/2019
Trí tuệ nhân tạo đã thực hiện một hành trình, từ việc chỉ có trong tưởng tượng tới trở thành hiện thực và là một phần của thời đại. Năm 2019, với một số tổ chức dẫn đầu, trí tuệ nhân tạo đã trở thành một công nghệ tiềm năng và trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trên thực tế, nó ở khắp mọi nơi!

23:27 05/10/2019
Để duy trì tính cạnh tranh trong thế giới kinh doanh, các tập đoàn trong nhiều năm đã dựa vào việc thuê ngoài mà đôi khi được gọi là lao động bên ngoài. Trong khi việc thuê ngoài đã có từ lâu, cách các công ty đang tận dụng việc thuê ngoài đang thay đổi. Theo một khảo sát được thực hiện bởi Deloitte, tối ưu hóa chi phí vẫn là động lực chính của việc thuê lao động ngoài nhưng không còn là điều quan trọng nhất. Ngày nay, các tổ chức đang áp dụng các cách tiếp cận chiến lược hơn đối với việc thuê ngoài để đạt được các sáng kiến chuyển đổi kinh doanh với lợi nhuận vượt xa.

21:57 05/10/2019
Theo báo cáo Shred-it do Viện nghiên cứu Ponemon thực hiện: Hai phần ba (68%) doanh nghiệp báo cáo rằng tổ chức của họ đã trải qua ít nhất một lần vi phạm dữ liệu trong 12 tháng qua và gần 3/4 (69%) các vi phạm dữ liệu đó liên quan đến việc bị mất hoặc bị đánh cắp tài liệu giấy hoặc thiết bị điện tử có chứa thông tin nhạy cảm thông tin.

10:20 03/10/2019
Dữ liệu hoàn hảo là điều không thể, nhưng có một số nguyên tắc cơ bản bạn vẫn phải đo lường chất lượng dữ liệu.
[Trang sau]