Năm 2019: Những khởi tạo mới của Bộ TTTT

10:37 AM 31/12/2019 In bài viết

Bộ TTTT chủ động, tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy thử nghiệm 5G, thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam…