Kiện toàn Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Kiện toàn Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 701/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia (UBQG) về Chính phủ điện tử (CPĐT).
  • Lai Châu đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử

    Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính cũng như xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT), thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
  • An Giang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

    Công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được các cấp, các ngành tỉnh An Giang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt những năm qua.
  • Những thách thức đối với Dịch vụ Y tế Anh trong chuyển đổi số

    Thiếu kinh phí và kế hoạch chuyển đổi số chưa rõ ràng từ cơ quan đầu não là những yếu tố mà Hệ thống dịch vụ Y tế Anh (NHS) đang gặp phải trong tiến trình đạt được các mục tiêu chuyển đổi số.