CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

11:08 14/12/2017
Việc xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước phải theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.

22:16 06/11/2017
Lào Cai đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử với phương châm “ở đâu có dân - ở đó có chính quyền”.

21:04 06/11/2017
Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng ICT để đến năm 2025 hoàn thành cơ bản các hệ thống thông minh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội

11:30 23/10/2017
Khung kiến trúc và yêu cầu kỹ thuật cụ thể đã được định rõ, việc triển khai xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng đang tiến triển khá thuận lợi

12:03 13/10/2017
Ngày 12/10/2017, tại trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử.

04:48 10/10/2017
Trong một thành phố thông minh, hoạt động quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền đóng vai trò chủ đạo. Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng CNTT-TT trong mọi hoạt động nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

15:54 14/07/2017
Tại “Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V” do Bộ Tài chính tổ chức mới đây đã thống nhất quan điểm chỉ đạo và kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thống kê tài chính giai đoạn 2016-2020, góp phần xây dựng Bộ Tài chính điện tử được đồng bộ và thống nhất từ trung ương đến địa phương.

15:44 14/07/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo 16 công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
[Trang sau]