15:52 08/01/2020
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 thực hiện sắp xếp 15/20 cơ quan báo chí.

16:30 09/12/2019
Xã hội càng phát triển, báo chí càng có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội.

09:08 14/11/2019
Trong Quý III năm 2019, số vụ tấn công DDoS đã tăng 30% so với Quý II năm 2019 và tăng 32% so với cùng kỳ năm 2018 - theo số liệu thống kê từ Kaspersky DDoS Protection.

08:55 14/11/2019
“Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan báo chí khẩn trương áp dụng những biện pháp, tiêu chuẩn, quy định an toàn an ninh mạng phù hợp”.

20:58 05/11/2019
Cuộc thi được tổ chức từ ngày 05/11/2019 - 15/01/2020 dành cho các phóng sự phát thanh, truyền hình xuất sắc về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

12:09 01/11/2019
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

15:53 28/10/2019
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

12:32 19/10/2019
Gần 200 phóng viên, biên tập viên đã tham dự Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ chức danh biên tập viên, phóng viên hạng III lên chức danh biên tập viên, phóng viên hạng II.