CHÍNH SÁCH

19:49 16/10/2018
Bạn thấy điện thoại của nình sáng lên và bạn với lấy nó theo bản năng. Bắt đầu với việc kiểm tra thông báo đơn giản và sau đó dành hàng giờ để lướt qua những dòng tin mới vô tận trên các nền tảng xã hội.

16:41 14/10/2018
Nếu tổ chức của bạn thu thập dữ liệu của mọi người, bạn cần biết cách Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR - General Data Protection Regulatio GDPR) được áp dụng cho việc thực hành như thế nào.

19:03 11/10/2018
Có vẻ công việc khá thích hợp là việc giám sát chống lại tấn công mạng đang được New York tập trung.

18:12 10/10/2018
Mật khẩu mặc định như “admin” và “password” sẽ là bất hợp pháp đối với các công ty điện tử nếu sử dụng ở California từ năm 2020.

19:12 07/10/2018
Thủ tướng Lee Hsien Loong vạch ra kế hoạch của chính phủ để di chuyển một số hệ thống sang đám mây và xây dựng một bộ các thành phần phần mềm tiêu chuẩn hóa có thể được sử dụng để phát triển nhanh các ứng dụng mới.

15:02 06/10/2018
Bốn gã khổng lồ trong thế giới công nghệ: Facebook, Apple, Alphabet và Amazon: sẽ phản đối luật pháp Úc khi yêu cầu họ cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu được mã hóa riêng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ.

08:27 02/10/2018
Liên minh băng thông hứa hẹn sẽ làm cho việc sử dụng hệ thống mạng của nhà cung cấp rẻ hơn, mặc dù nó vẫn cần thuyết phục AWS.

16:03 27/09/2018
Từ thanh toán điện tử để cải thiện giao thông công cộng, đây chỉ là một trong số những sáng kiến sẽ được đề cập trong một chuỗi video mới do The Business Times (BT) sản xuất. Thành phố thông minh (Smart Nation) được hỗ trợ bởi chương trình PSB của Cơ quan phát triển truyền thông (IMDA).
[Trang sau]