COVID-19 ảnh hưởng ra sao đến kế hoạch sản xuất của các đại gia công nghệ Samsung, Google, LG... tại Việt Nam

COVID-19 ảnh hưởng ra sao đến kế hoạch sản xuất của các đại gia công nghệ Samsung, Google, LG... tại Việt Nam

Samsung khẳng định vẫn hoạt động trong tình trạng hoàn hảo, Google, Microsoft cấp tập đẩy nhanh việc rời Trung Quốc,...
Quốc gia số
6 dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng DVCQG tiết kiệm khoảng 1.686 tỷ đồng/năm

6 dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng DVCQG tiết kiệm khoảng 1.686 tỷ đồng/năm

Ước tính việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được công bố ngày hôm nay (1/7) trên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia (DVCQG) có thể giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí thực hiện của người dân, doanh nghiệp (DN) tối thiểu khoảng 1.686 tỷ đồng/năm."