Từng bước tháo gỡ khó khăn cho DN ICT, báo chí, xuất bản

Từng bước tháo gỡ khó khăn cho DN ICT, báo chí, xuất bản

Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước TT&TT tháng 8/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác do Bộ trưởng đứng đầu để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) ICT, khối báo chí, xuất bản.
Quốc gia số
Triển khai nền tảng dữ liệu chăm sóc  y tế - thúc đẩy mô hình chăm sóc dựa trên giá trị

Triển khai nền tảng dữ liệu chăm sóc y tế - thúc đẩy mô hình chăm sóc dựa trên giá trị

Đại dịch COVID-19 đã tạo một sức ép không nhỏ lên hệ thống y tế của các nước trên toàn thế giới, đã kiểm tra năng lực của hệ thống y tế trong công tác chăm sóc người bệnh và bảo vệ nhân viên y tế tại những thời điểm khủng hoảng nhất. "