Cách thêm chữ ký email tùy chỉnh trên iPhone và iPad

02:47 PM 11/10/2018 In bài viết

Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách thêm chữ ký email trên iPhone và iPad khi sử dụng ứng dụng Thư mặc định. Nếu bạn đang tìm cách thêm chữ ký qua ứng dụng email của bên thứ ba, hãy xem cài đặt của ứng dụng cụ thể đó.

Với ứng dụng Thư trên iOS, bạn có thể có chữ ký áp dụng cho tất cả các tài khoản email bạn đang sử dụng hoặc có chữ ký khác nhau cho mỗi tài khoản.

Cách thêm chữ ký email tùy chỉnh trên iPhone và iPad

  1. Mở cài đặt (Setting)
  2. Vuốt xuống và nhấn chọn vào mục Thư (Mail)
  3. Trượt xuống và chọn mục Chữ ký (Signature)
  4. Nhập chữ ký của bạn (có thể giống nhau cho tất cả các tài khoản hoặc trên mỗi cơ sở tài khoản là một chữ ký khác nhau)

Quy trình được thể hiện như hình bên dưới:

email signatures on iPhone

Nếu bạn có iPhone và iPad, bạn sẽ cần phải thiết lập chữ ký trên cả hai thiết bị vì chúng không tự động đồng bộ hóa. Thực hiện theo các bước tương tự như trên.

Nếu bạn đang tìm cách kiểm tra các ứng dụng email khác nhau, hãy nhớ xem so sánh các ứng dụng email tốt nhất dành cho iPhone và ứng dụng email tốt nhất dành cho Mac.

Cẩm Tú