công ty FDI

Quản lý chất lượng sản phẩm của ngành In đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
Trong xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) hiện nay thì tiêu chuẩn hóa đóng vai trò càng quan trọng, mang tính chiến lược, hỗ trợ đắc lực cho việc đạt được các mục tiêu chiến lược về kinh tế đã đề ra.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO